2019. december 24-én közölte a Vatikán Kovács Gergely gyulafehérvári érseki kinevezését. Pontosan egy hónappal később, 2020. január 24-én az érseki palotában Bodó Márta, a Vasárnap katolikus hetilap szerkesztője készített interjút.

Oláh József esperes január 28-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Kedden és szerdán délután 4 órától Ülkében virrasztás lesz az elhunyt esperes lelki üdvéért. Temetése január 30-án, csütörtökön délelőtt 11 órától lesz az ülkei templomból.

A keresztény élet igazi gyümölcse cselekvő jótékonyságban, szeretetben és jótettekben nyilvánul meg.

Fogadják szívből jövő köszönetemet a 2019-es esztendő minden támogatásáért a lelkiekért és anyagiakért egyaránt >>

Főegyházmegyénkben már hosszú ideje tudatában vagyunk annak, hogy népünk megmaradásának és jövőjének záloga az ifjúság. A FIF célja, hogy segítse a fiatalokat a keresztény életben való megmaradásban és elmélyülésben. Erre az évre szóló tervek között számos program és kezdeményezés van, amelyek támogatására főergyházmegyei gyújtést szervezünk 2020. február 23-án, évközi 7. vasárnapon.

A 2020. január 20-27. között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét mottója: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)

A gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztorának, mons. Kovács Gergelynek a püspökké szentelése és az érseki hivatalba való beiktatása február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén lesz 11 órától a gyulafehérvári székesegyházban.

Feliratkozás Front page feed csatornájára