Ferenc pápa Csíksomlyón
Lelkiségi és liturgikus programajánló
május 31. – június 1.

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival:  „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 118,24) Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a Szentatya érkezése előtt. 

Arra kérjük testvéreinket, hogy olyan jelöltekre adják le szavazatukat, akik a keresztény értékeket felvállalják, az élet kultúráját hirdetik, óvják a keresztény értékrendekre épülő családot, annak méltósságát és az Isten által teremtett világot.

Jakubinyi György gyulafehérvári érseket idén ötven éve szentelték pappá – ennek okán tartottak hálaadó szentmisét húsvét utáni szerdán a szentelés helyén, a gyulafehérvári székesegyházban a hagyományos évi évfolyamtársi találkozó keretén belül. Hálát adtak az ötven év minden kegyelméért, az elért eredményekért és megpróbáltatásokért, a kitartás kegyelmééért.

Fotóriportban mutatjuk meg a szentmise kiemelkedő pillanatait:

A feltámadt Krisztus szobra – fa, 18. sz. Csíksomlyó, ferences kolostor, fotó: Kristó Róbert

A mi válaszunk a Szentatya felhívására csakis az lehet, hogy öntudatosabban valljuk meg katolikus hitünket, gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit, tegyünk tanúságot mindennapi keresztény életünkkel a Feltámadás mellett. - Jabubinyi György érsek húsvéti üzenete

Szentatyánknak, Ferenc pápa Jakubinyi György érsek aranymiséjére küldött köszöntő levelének magyar fordítását tesszük közzé.
Főpásztorunk aranymiséjét, minden ünneplést kerülve, osztálytársai társaságában mutatja be 2019. április 24-én, Húsvétszerdán a gyulafehérvári székesegyházban, ahol fél évszázaddal korábban, Isten Szolgája Márton Áron püspök pappá szentelte.
Jubileumi hálaadását megismétli 2019. június 26-án, szerdán, amikor főegyházmegyénk többi jubilánsával együtt mutatja be az ünnepi szentmisét, szintén a gyulafehérvári székesegyházban.

Feliratkozás Front page feed csatornájára