Márton Áron püspök születésének 125. évfordulóján, 2021. augusztus 28-án, a korábbi megemlékezések, konferenciák hagyományához kapcsolódva, főegyházmegyei zarándoknapot tervezünk Csíkszentdomokoson, Áron püspök tiszteletének lelki síkon való előmozdítása, ébren tartása céljából, ezáltal is segítve boldoggá avatása folyamatát.

December 6-án parlamenti választások lesznek hazánkban. Az állam törvényhozó testületének megválasztása nem csak az Alkotmány által biztosított állampolgári jogunk, hanem valláserkölcsi kötelességünk is.

Márk Vince P. József OFM életének 94., szerzetességének 66., papságának 63. évében, 2020. november 6-án, szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetése 2020. november 9-én, hétfőn 13 órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a kegytemplom kriptájában lesz.

A szentmisét és a temetési szertartást élőben közvetítik a csíksomlyói kegyhely YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/c/CsiksomlyoElo/videos

A gyulafehérvári főegyházmegyei Caritas által idén is megszervezendő Szent Erzsébet gyűjtés újból tükröt szeretne tartani felénk és emlékeztetni akar arra, hogy a jövő nem velünk kezdődött. Nemcsak a gyűjtés, hanem ez évben elterjedt és egyre inkább csúcsosodó járványhelyzet is figyelmeztet, hogy még jobban figyeljünk idősebb testvéreinkre.

Kovács Gergely érseket állapotáról, kórházi tapasztalatairól, Áron püspökről, az elmúlt hónapokban szerzett főpásztori tapasztalatairól és a prioritásokról kérdezte Szőcs Csaba. 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szellemében buzdítom a kedves híveket és minden jóakaratú embert, hogy szeptember 27-én vegyen részt a helyhatósági választáson: közösségének, népének, egyházának sorsáért és jövőjének alakításáért felelősséget vállalva, járuljon az urnákhoz és szavazzon!

Feliratkozás Front page feed csatornájára