Nagy öröm tölti el szívünket, hogy Szentatyánk hozzánk is eljön, Csíksomlyóra. A tervek szerint június 1-jén, szombaton a nyeregben szentmisét mutat be és szól hozzánk. Mivel idén a csíksomlyói pünkösdszombati 453. fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz, egy héttel a pápalátogatás után, ezért a csíksomlyói pápalátogatás napját - a feltételezett június 1-jét - is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja Jakubinyi György érsek.

2019. március 14. és 19. között negyedik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa.

Keresztény életünk, mindennapjaink szerves része az a kapcsolat, amit az adományozás és annak fogadása révén élünk meg. Két fél között a segítség lelki vagy szellemi módja adománynak tekinthető. A bibliai szegény özvegyasszony két fillérjével sajátos módon csatlakozik a jó ügyhöz, az adományozás keresztények által követendő példáját tárja elénk.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye a hivatalos Szentszéki híradás után a pápalátogatással kapcsolatban közli >>

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat alapján, farsang utolsó vasárnapját „az ifjúság vasárnapjának” nevezzük. Dicséretes dolog, hogy ezen a napon több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség, a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik.

A karácsony a családok ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szentcsaládot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!” Kit látunk a jászolban és a jászol körül?

Feliratkozás Front page feed csatornájára