Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. A tervezett programok támogatására 2017. február 26-án, évközi 8. vasárnapon gyűjtést szerveznek főegyházmegyénkben.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. A tervezett programok támogatására 2017. február 26-án, évközi 8. vasárnapon gyűjtést szerveznek főegyházmegyénkben.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az új esztendő első napjaiban a mindenható Istennek mindazért, amit az elmúlt évben kaptunk Tőle. Hálát adunk a sok kegyelemért, az áldásért amelyben, érdemtelenségünk ellenére is bőségesen részesített minket.

A Státus-főgimnázium épülete Marosvásárhelyen – Fotó: maszol.ro

Ma délelőtt a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum vezetőtanácsa, a szülők képviselőinek kíséretében leadta a tanfelügyelőségen a 2017–18-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, amit ott iktattak.

Amoris laetitia kezdetű, a családban megélt szeretetről 2016-ban kiadott apostoli buzdításában Ferenc pápa szemügyre veszi a családok helyzetét, vázolja azokat a lelkipásztori utakat, melyek a tartós és termékeny családok építéséhez vezetnek. Szent Család ünnepe közeledtével a názáreti Szent Családhoz fordulunk. Áldást kérünk főegyházmegyénk családpasztorációjára.

Franz Anton Maulbertsch: Háromkirályok imádása oltár, 1748, Kolozsvár, Szent Mihály-templom – Fotó: Ilyés Zalán/romkat.ro
D. a J. Kr.!   Krisztusban kedves Testvéreim és Híveim!   Amikor leborulunk a betlehemi jászol előtt, hálát adunk a jó Istennek a megváltás nagy művéért, és benne azokért a kegyelmi adományokért, amelyekkel ebben az esztendőben megajándékozott minket.  

A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora karácsonyi üzenetét és jókívánságait ebben az évben videóüzenet formájában is el kívánja juttatni mindazokhoz, akik Jézus születésének ünneplésére készülnek.

A szászvárosi ferences templomban szolgálatot teljesítő Bíró János Antal ferences szerzetes december 13-án, életének 99. évében egy kecskeméti kórházban hunyt el, adta hírül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány honlapja, a Magnificat.ro.

Nincs dús és magas növényzet, most láthatóak jól a doberdói egykori harctér lövészárkai. Tarts velünk 2017. január 26. és 31. között, zarándokoljunk együtt a katona Márton Áron nyomdokain, Kovács Gergely posztulátor vezetésével!

A marosvásárhelyi katolikus iskola aktuális helyzetéről „Nem hagyjuk az iskolát, nem hagyjuk a tanulókat és a szülőket!” – kezdte a marosvásárhelyi katolikus iskola tanári karának sajtótájékoztatóját az intézmény egyik tantermében november 29-én, kedden Székely Szilárd, a tanárok által megválasztott igazgató-helyettes, aki még mindig nem kapott hivatalos kinevezést.

Testvérek a püspöki szolgálatban, Krisztus hitvallói a kereszt útján
2016. december 10-én szeretettel várnak minden érdeklődőt arra a jászvásári székesegyházban tartandó szimpóziumra és szentmisére, amelynek keretében megemlékeznek a két boldogemlékű főpásztorról.

Feliratkozás Front page feed csatornájára