A szentatyát mindig szeretettel várjuk és fogadjuk szülőföldünkön. Ami a jövőbeli látogatását illeti, meg szeretnénk jegyezni, hogy Johannis elnök úr által említett „lehetséges lesz” kitétel valóra váltása Románián múlik. 

Veress László címzetes esperes, nyugalmazott plébános 2017. március 3-án, életének 91., papságának 61. évében, szentségekkel megerősítve hunyt el Székelyudvarhelyen.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság és az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány vezetősége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Maros Megyei Tanfelügyelőség törvénytelen módon, határozatban tiltotta meg, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum számára korábban elfogadott beiskolázási tervben szereplő cikluskezdő osztályokba a beiratkozást a líceum elindítsa.

20 éve püspök Tamás József általános helynök úr
Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíkszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. 

Autóbalesetben életét vesztette 2017. február 8-án Portik-Bakai Sándor szentegyházasfalusi plébános. Temetése február 13-án, hétfőn lesz. A szertartás déli 12 órakor kezdődik a szentegyházi templomban, ahonnan az elhunyt lelkipásztor földi maradványait a helyi temetőbe kísérik.

A több mint 1.500 menekült család és helybéli lakos számára szervezett adománygyűjtésre február 19-én kerül sor a romániai katolikus templomokban. 

2017. január 26. és 31. között második alkalommal szervezett zarándoklatot a doberdói fennsíkra a katona Márton Áron nyomdokain Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Radió munkatársa.

Életének 62., papságának 35. évében a székelyudvarhelyi "Pastor Bonus" Papi Otthonban 2017. február 1-én elhunyt T. Vitus Lajos székelyudvarhelyi kisegítő lelkész.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. A tervezett programok támogatására 2017. február 26-án, évközi 8. vasárnapon gyűjtést szerveznek főegyházmegyénkben.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. A tervezett programok támogatására 2017. február 26-án, évközi 8. vasárnapon gyűjtést szerveznek főegyházmegyénkben.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az új esztendő első napjaiban a mindenható Istennek mindazért, amit az elmúlt évben kaptunk Tőle. Hálát adunk a sok kegyelemért, az áldásért amelyben, érdemtelenségünk ellenére is bőségesen részesített minket.

Feliratkozás Front page feed csatornájára