Az idei ezüstmisés és aranymisés papok június 25-én a gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmise keretében Kovács Gergely érsekkel és Jakubinyi György ny. érsekkel együtt adtak hálát az eltelt huszonöt, illetve ötven év kegyelmeiért.

Az állami hatóságok újabb rendelkezéseket adtak ki 2020. június 17-én, amelyek lehetővé teszik a templomok megnyitását bizonyos elővigyázatossági normák betartásával.

Virtuális kiállítás, amelyet a pápalátogatáshoz kapcsolódó, Ferenc pápa által a csíksomlyói szentmisén használt eszközökből és tárgyakból állítottunk össze!

A százötven éve született „Hol Szent Péter sírba téve” kezdetű mű igazi magyar alkotás. Ezzel köszöntjük és köszönjük meg Ferenc pápának, hogy egy évvel ezelőtt Csíksomlyón meglátogatott minket, egyben szentbeszéde néhány fontos mondatát is elismételjük, hogy jobban a szívünkbe véssük.

„A Szentlélek száll le rád” (Lk 1, 36) – mottóval szervezték meg az idei, különleges csíksomlyói fogadalmi búcsút, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A kegytemplomban, a világjárvány okozta megszorítások következtében szűk körben megtartott búcsús szentmisén részt vett Jakubinyi György ny. érsek, Tamás József ny. püspök, valamint a helyi papság és a ferencesek

„Szívem ujjong üdvözítő Istenemben” (Lk 1, 47). A Szűzanya öröméneke jut eszembe, amikor 2019. június 1-jére gondolok vissza, hisz a Gondviselés megadta azt a kegyelmet, hogy Szent Péter utódját, Ferenc Szentatya személyében, Csíksomlyón köszönthettük.

Feliratkozás Front page feed csatornájára