Dr. Kovács Gergely érsek vezetésével az érsekség munkatársai a mai napon a szokásostól eltérő módon imádkozták az Úrangyala imádságot. 1938. december 24-én XI. Piusz pápa Gyulafehérvár püspökévé nevezte ki Márton Áront, ezt követő évben február 12-én részesült a szentelés kegyelmében. Ezen jeles esemény 82. évfordulójáról történt megemlékezés az érseki palota udvarán boldog emlékű püspökünk szobra körül. Ugyanakkor papi hivatásokért is imádkoztunk, kérve Áron püspök közbenjárását igaz és hiteles papi hivatásokért Isten nagyobb dicsőségére.

A testvériség világnapja: február 4. - Egy lépés a párbeszéd kultúrájában

Ferenc pápa a béke követeként közös nyilatkozatot írt alá emberi testvériségről, a világbéke és a békés együttélés érdekében.

Boldog Carlo Acutis nagy példa az ifjúság számára: rövid élete alatt arra törekedett, hogy mindennapjainak középpontjába Jézus Krisztust állítsa. Számunkra is ez a küldetés, a fiataloknak megmutatni Krisztust, illetve hozzá vezetni őket. 2020-ban a Főegyházmegyei Ifjúsági Irodánk éves terve átíródott a világjárvány miatt, de programjainkat megvalósítottuk.

bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be 2021. január 17-24. között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért

Az elmúlt év megpróbáltatásokat és korlátozásokat hozott, amelyek sok, számunkra kedves és fontos tevékenységben akadályoztak meg, találkozásokat tettek lehetetlenné. Ne felejtsük el azonban, hogy mindezek mellett is volt részünk örömökben, ajándékokban és kegyelemben.

Szent Család vasárnapján Ferenc Szentatya a déli Úrangyala imádság alkalmából bejelentette, hogy az Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából meghirdeti az Amoris Laetitia család szentévet, mely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődik.

Feliratkozás Front page feed csatornájára