Urunk megkeresztelkedése ünnepén, január délben 12 órakor az  Érsekség facebook oldalán és a templom.ro oldalon online követhető a házszentelés, amelyet Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke végez.

Lángba borult házakról, menekülő gyermekekről, javaikat menekítő kétségbeesett férfiakról és asszonyokról láthatunk képeket a világhálon, a január 7-én történt csíksomlyói tűzvészt követően. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2021. január 17-én gyűjtést szervezünk a bajbajutottak megsegítésére.

Amikor Haynald Lajos erdélyi püspök 1859-ben rendelkezett az örökös szentségimádás megújításáról, körleveléből kitűnik, hogy annak régi hagyománya volt főegyházmegyénkben. A 2021. január 1-jén az érseki kápolnában tartott szentségimádáson mintegy útjára indult az Uram, küldj munkásokat aratásodba!  Imádkozzunk papi hivatásokért! imafüzet.

Főegyházmegyénk segédpüspöke videóüzenetben kíván áldott, békés új esztendőt >> 

Adventi lelki nappal zárta a karácsonyi felkészülés időszakát és az évet a Gyulafehérvári Érsekség, december 23-án: 45 alkalmazott, négy püspök vett részt a Malakiás könyvéből vett mottóval tartott rendezvényen. A lelki napot dr. Kerekes László segédpüspök moderálta.

A gyulafehérvári főpásztora videóüzenetben osztja meg karácsonyi gondolatait és kíván kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepet és áldott boldog Újesztendőt paptestvéreknek, híveknek és minden jóakaratú embernek.

Feliratkozás Front page feed csatornájára