Szentatyánk, Ferenc Pápa 2020. szeptember 2-án elfogadta Exc. és Ft. Dr. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek lemondását az Örmény Kormányzóságról és kinevezte Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érseket Örmény Apostoli Kormányzóvá ad nutum Sanctae Sedis

Kerekes László püspökké szentelését augusztus 29-én délelőtt tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A főszentelő püspök Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a társszentelő pedig Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt.

Ünnepélyes szentmise és előadás keretében emlékeztek meg boldogemlékű Márton Áron püspökről születésének 124. évfordulóján szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. A szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Tamás József nyugalmazott segédpüspök és számos pap koncelebrálásával.

A gyulafehérvári főegyházmegye főesperes-plébánosai a főesperesi kerületek, a papság és a hívek nevében köszöntik Kovács Gergely érseket születésnapja alkalmából. Ez alkalomból életére, munkásságára Isten áldását kívánjuk!

Hargita megye tanácselnökével, alcsíki polgármesterekkel, a kerület főesperesével és a környék plébánosaival egyeztetett Kovács Gergely érsek július 10-én Csíkszentmártonban. Az ismerkedő, jó hangulatú és konstruktív találkozót azzal a céllal szervezték, hogy elindítsanak egy folyamatot...

Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban tartotta első, alakuló ülésnek is nevezhető találkozóját július 9-én a gyulafehérvári főegyházmegye új papi szenátusa, a papok egy csoportja, akik az egyházmegye papságát képviselik és segítik a főpásztort a jog előírásai szerint az egyházmegye kormányzásában.

Feliratkozás Front page feed csatornájára