A szükségállapot lejárta után, május 15-ei kezdettel vészhelyzeti állapotot vezettek be az állami hatóságok. Ettől az időponttól kezdődően már szabadabban mozoghatunk, lehetőség van a szabadtéri misézésre és a szűk körben történő szentségkiszolgáltatásra. Reménykedünk abban, hogy rövid időn belül feloldják a vészhelyzeti állapotot is, így hitünk gyakorlása újra a megszokott módon, minden megszorító intézkedéstől mentesen történhet.

Bodor Attila gyulafehérvári teológiai tanár május 25-én online védte meg doktori dolgozatát és szerzett tudományos fokozatot a Pápai Biblikus Intézetben (Pontificium Institutum Biblicum) Izajás Pesitta-fordításának teológiai profilja. Az értelmező olvasatok vizsgálata című dolgozatával.

A Szentlélek gyümölcseinek kiáradására várva, örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai napon Főtisztelendő Dr. KEREKES LÁSZLÓ szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüsökévé nevezte ki.

A szükségállapot megszűnése utáni új, de továbbra is rendkívüli időszakra újabb rendelkezéseket adott ki a főpásztor. Ezek között szerepel a szabadtéri szentmise megtartásának körülményeit tartalmazó előírások is. 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora saját készítésű, rövid felvételekből álló videósorozatot indít, amellyel nagyheti előkészületünket, húsvéti ünneplésünket kívánja segíteni. A sorozatot húsvéthétfői üzenet zárja.

Sajátságos, különleges az idei Húsvétunk. A Covid-19 okozta járvány következtében, mint a világ oly sok más helyén, főegyházmegyénk székesegyházában és templomaiban is zárt ajtók mögött kerül sor a nagyheti és húsvéti liturgiánkra, a hívek jelenléte nélkül.

Feliratkozás Front page feed csatornájára