Tamás József segédpüspök, általános helynök március 1-i dátummal keltezett körlevélben köszönti Jakubinyi György érseket azon alkalomból, hogy idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az ünnepi évfordulóra kiadott körlevél ovasható a továbbiakban.

Sajtótájékoztatót tartottak a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő bizottság sajtófelelősei Kolozsváron, február 27-én: Oláh Zoltán, Bodó Márta és Veres Stelian mellett az eseményen jelen volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.

Életének 98. évében február 27-én elhunyt Simon Erzsébet, M. Pongrácia mallersdorfi ferences nővér, aki számos helyen szolgált életében: kórházban, érsekségen, de szíve mindig a székelyudvarhelyi ferences közösségbe húzta.

Életének 92. évében elhunyt Hajdu Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban. Temetése február 28-án, csütörtökön lesz, 11 órakor, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-templomban a lelke üdvéért bemutatott szentmise után, a helyi temetőben.

Történelmi eseményre készül a Gyulafehérvári Főegyházmegye és ennek kapcsán a főegyházmegye több területén élő papokat, világiakat kíván megszólítani a romkat.ro. Milyen gondolatokkal néznek a pápalátogatás elé? Potyó Ferenc vikárius urat Szőcs Csaba kérdezte.

Az előzetes információkat követően a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség január 21-én tette közzé a főpásztor pápalátogatással kapcsolatos körlevelét és instrukcióit. Jakubinyi György érseket a hivatalos közlést követően Szőcs Csaba személyes véleményének a megosztására kérte (forrás: romkat.ro).

Feliratkozás Front page feed csatornájára