Árpád-házi Szent Erzsébet a cselekvő szeretet példaképe; emléknapja egyben a Gyulafehérvári Caritas ünnepe is. Főegyházmegyénk szeretetszolgálata idén arra hív meg bennünket, hogy fejezzük ki törődésünket és hálánkat az idősek iránt. November 20-án a Gyulafehérvári Caritas javára perselyezünk idős ellátottjaik támogatása céljából.

Szeptember 30-án emlékezünk Szent Jeromos áldozópapra és egyháztanítóra. A jeles bibliafordítóra való tekintettel, szeptember utolsó vasárnapján ünnepeljük Szentírás vasárnapját. A Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 25-én Főegyházmegyénkben idén is gyűjtést szervezünk a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára, melynek célkitűzései között szerepel többek közt, olyan programok és lelki napok szervezése, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését. Így Biblia-napokat, Biblia-esteket tart azokon a plébániákon, ahol ezt igénylik.

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért a Gyulafehérvári Érsekséggel együttműködve idén tizenegyedik alkalommal, 2022. augusztus 27-én, délelőtt 10  órai kezdettel szervez a Márton Áron emlékének szentelt megemlékezést a püspök születésének évfordulója alkalmából.

A papot Isten népe szolgálatára szentelik: a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz kilép saját kényelméből és megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit, terveit és vágyait a lelkipásztori szükségleteknek és az Egyház küldetésének.

​Aki belép a gyulafehérvári székesegyházba és elindul jobbra, a déli mellékhajóban álló síremlékek és csodás építészeti részletek mellett felfigyelhet az újonnan felállított keresztúti stációkat ábrázoló domborművekre is.  A székesegyház környezetébe illő, kortárs megfogalmazású stációképek közül jelenleg három látható.

Idén immár másodjára kerül sor a Szentatya által bevezetett „Nagyszülők és idősek világnapja” megünneplésére, amelyet 2022. július 24-én tartunk. A megemlékezés mottója a 92. zsoltár verse „még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek” (15. v).

Feliratkozás Front page feed csatornájára