Felelősségünk, hogy az egyházi értékek és a közösségi igények mentén mindent megtegyünk, hogy ez az iskola tovább tudja végezni a tevékenységét. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik lehetővé tették, hogy az iskola egyben maradt, s átmenetileg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretében, de saját tanári karával és a mi egyházi ingatlanunkban folytathatja a működését. Egyértelmű álláspontunk, hogy ezt csak átmeneti rendezésnek tekintjük...

A Pax et bonum! - Béke és jóság! mottóval hívják a zarándokokat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Mária-kegyhely ferences őrei.  

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”. Ez nem egy ígéret, nem egy távlat, hanem most a jelenben Jézus a feltámadás és az élet. Mennyi remény, bátorítás, bíztatás van ebben a jézusi kijelentésben.

A népszámlálás eredményei alapján határozzák meg a – következő tíz esztendőre – nemzeti és egyházi közösségeink létszámát a romániai társadalmon belül, ennek függvényében lesz tervezhető a jövőnk, ezek alapján érvényesíthetjük kisebbségi jogainkat, részesülnek állami támogatásban településeink, egyházi és civil intézményeink, szervezeteink. Vállaljuk nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásunkat!

 A bizonytalanságokkal és kihívásokkal tele helyzetünkben nagy szükségünk van annak tudatosítására, hogy az Irgalmas Atya gondoskodik rólunk. Éljünk az Oltáriszentség ajándékaival, amelyek erősítik hitbeli identitásunkat. 

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 13-ától a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan új érseki rendelkezések lépnek érvénybe.

Feliratkozás Front page feed csatornájára