Gyulafehérvárra ebben az évben is megérkezett a Betlehemi Békeláng, amit Borka Botond cserkészvezető két lelkes cserkésszel adott át Dr. Kerekes László segédpüspöknek.

Kovács Gergely érsek közel két év után újra Rómába látogatott, találkozott és beszélt Ferenc pápával a napokban, ennek apropóján készített interjút vele P. Vértesaljai László SJ a Vatikáni Rádió stúdiójában: a Vasárnap katolikus hetilap kérdéseit ő tolmácsolta érsekünk felé.

Római tartózkodásának kezdetén dr. Kovács Gergely érsek részt vett a december 1-i szerdai nyilvános audiencián. Ennek végén Ferenc pápa elé járulhatott. Püspökké szentelése és érseki beiktatása után első alkalom, hogy a főpásztor beszélhetett a Szentatyával. Felidézte, hogy csíksomlyói látogatása idején még a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetőjeként követte az apostoli utat.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közeledvén, cselekvő módon emlékezzünk a magyar szentre, akit az egész világon a szolgáló szeretet példaképeként ismernek és tisztelnek. Erzsébet a másokkal való törődést állítja elénk követendő példaként, figyelmeztetve bennünket arra, hogy a másokkal való törődés az odafigyeléssel kezdődik, de ez nem állhat meg az együttérző sajnálkozásnál, hanem cselekvő magatartássá kell válnia.

A szinodális folyamat három szakaszból áll. Az első szakasz az egyházmegyei, amely a 2021. október 17-én tartott megnyitástól 2022 márciusáig tart. Ezalatt arra keressük a választ, hogyan valósul meg ma főegyházmegyénkben az „együtt járásunk”, és milyen konkrét lépésekre hív minket a Lélek, hogy növekedjünk ebben a szünodoszban. 

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise keretében október 10-én nyitotta meg a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamatot. Világszerte ugyanezt teszik a főpásztorok saját egyházmegyéjükben. Ez történt október 17-én a 10 órakor kezdődött szentmise keretében a gyulafehérvári székesegyházban is.

Feliratkozás Front page feed csatornájára