Gyergyószentmiklós - Szent István

Szent István király ereklyéinek átvitele, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 535500 – Gheorgheni, B.-dul Frăției, nr. 6., jud. Harghita
Web: www.szentistvanplebania.ro

Szolgálatot teljesít:

Ft. Keresztes Zoltán, plébános
Ft. Jánossi Imre, segédlelkész, Gyergyó-kerületi ifjúsági lelkész
Szilágyi Gellért, kántor

Gyergyószentmiklóson 2008. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén került sor a Bucsin negyedi új templom felszentelésére. Az új templom létesítésének a vágya már évtizedek óta, a Bucsin és Virág lakónegyedek felépülése után megszületett, de az első konkrét lépésekre csak 2003-ban került sor. Hajdó István, akkori főesperes-plébános 2005. december 6-án, a város védőszentjének ünnepén, Szent Miklós napján letette a templom alapkövét. Az oltárt Polgár Botond helyi szobrászművész készítette, és a templom elé helyezendő Szent István-szobrot is ő készíti. Az egyházközség megkapta a hajdani nagyszakácsi Pálos kolostorban lelt csontereklyék egy darabját, a csontereklyét a Szent István Lovagrend és Szabó Géza, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa adományozta a gyergyószentmiklósi híveknek. Ereklyetartóként a Szent Korona pontos mása szolgál, amelyet Kevi Farkas Zsolt budapesti ötvösművész készített. Formájában a templom a Szent Koronát idézi: 19 méter magas, 27 méter hosszú és 18 méter széles, közel 400 ülőhelyes. A beruházások 48%-a a gyergyószentmiklósi hívek adományaiból gyűlt össze, a többi részét az egyházmegye, a helyi és a megyei önkormányzat, a román állam által nyújtott támogatás, valamint határainkon túli barátaink és jótevőink önzetlen adománya képezi. Első plébánosa, Bartos Károly, 2008. augusztus 1-től kapott kinevezést a Szent István plébániára. Közösségépítő munkája mellett az új plébániahivatal építésére is figyelnie kell. Az új plébánia épülete tető alatt van ugyan, viszont a további munkálatok pénzhiány miatt lassan haladnak. A templom körüli Szent István tér rendezése is várat még magára. 2009. augusztus 1-től a plébánia segédlelkészt kapott Czikó László személyében.

Örökös szentségimádási nap: szeptember 28.