Elhunyt Gergely Géza nyugalmazott plébános

Életének 76. és papságának 51. évében, 2016. január 29-én

Nt. GERGELY GÉZA

c. esperes, nyugalmazott plébános 

visszaadta lelkét Teremtőjének.

 

 

A Jó Pásztor nyomába szegődve, Székelyudvarhelyt segédlelkészként, majd plébánosként Atyhában, Gyergyócsomafalván, Gelencén, Csíkszentmiklóson és nyugalmazottként ismételten Atyhában szolgálta isteni Mesterét és a rábízott híveket. Életét a rendíthetetlen hit és az Egyházához fűződő hűség, szolgálat jellemezte. A keresztény hitet híveinek átadva, Isteni Mesterét követve, igazi papként élte életét.

A lelke üdvéért végzett szentmise és temetési szertartás 2016. február 1-én, 11 órakor lesz, a székelyszentkirályi plébániatemplomban. Földi maradványait, a székelyszentkirályi római katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra.

Az örök világosság, amelyet másoknak is olyan lelkesen hirdetett, fényeskedjék neki!

 

LETÖLTHETŐ GYÁSZJELENTŐ