Bántalmazás/visszaélés bejelentése

 

"Ma Isten népeként arra vagyunk meghívva, hogy testben és lélekben sérült testvéreink fájdalmát hordozzuk. Ha a múltban a szemet hunyás egy válaszmóddá válhatott, ma azt akarjuk, hogy a szolidaritás, a szó legmélyebb és leginkább követelő értelmében, váljék a jelen és a jövő eljárásmódjává, egy olyan környezetben, ahol a konfliktusok, a feszültségek és különösképpen a visszaélések áldozatai kitárt karokra lelhetnek, amelyek megvédik és megváltják őket fájdalmaiktól (lásd: Evangelii gaudium, 228.)" – Ferenc pápa, 2018. augusztus 20-i levél.
 

Milyen eseteket lehet bejelenteni?

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek a főegyházmegyénkhez kötődő intézményekben, a főegyházmegye területén fordultak elő.
Nyomatékosítjuk, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

  1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el.
  2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel.
  3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása.

Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

Sérülékeny az a 18 év feletti személy, aki fogyatékossága, életkora, betegsége vagy helyzete (alárendelt, kiszolgáltatott vagy kényszerhelyzet) miatt nem képes megvédeni önmagát valamilyen jelentős sérelem, kihasználás, durva bánásmód esetén, ezért fokozottan ki van téve bármilyen bántalmazás veszélyének.

Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból.

A szexuális erőszak magában foglalja valamely személy(ek) kényszerítését vagy csábítását a szexuális tevékenységekben való részvételre, függetlenül attól, hogy a kiskorú vagy sérülékeny felnőtt tisztában van-e a történtekkel (meg tudja-e ítélni, hogy mi történik vele). Az abúzus történhet fizikai érintkezés útján vagy anélkül. Előbbihez tartozhatnak behatolással járó (pl. nemi erőszak) és anélküli cselekedetek. Utóbbiak lehetnek például a kiskorú vagy sérülékeny felnőtt bevonása pornográf anyagok megtekintésébe vagy előállításába vagy éppen szexuális tevékenység megfigyelésébe. Ide tartozhat az alany szexuálisan nem megfelelő viselkedésének ösztönzése is.

Szexuális visszaélésnek számít a szexuális erőszak minden formája, a nemi erőszakot, a pornográfiába való bevonást és a szexuális rabszolgaságot is ideértve. Minden olyan magatartás, amikor valakit akarata ellenére vagy megtévesztéssel, manipulációval, hatalommal, esetleg bizalommal való visszaéléssel, ill. öntudatlan vagy döntésre képtelen állapotát kihasználva vesznek rá szexuális cselekmény végzésére, szexuális visszaélésnek számít.

Hogyan tehetek bejelentést?

Bejelentés kizárólag írásos formában tehető: az online bejelentő űrlapon, a bejelentes@romkat.ro címen, hagyományos postai úton (Str. Episcop Márton Áron, nr. 2; 510010 – Alba Iulia) vagy személyes beszélgetés során készített feljegyzés aláírásával.
A bejelentésnek kötelező módon tartalmaznia kell a bejelentő család- és keresztnevét, lakcímét (online bejelentés esetén az e-mail címet, postai út esetén telefonszámot), a sértett, illetve az elkövető személyének beazonosíthatónak kell lennie.

Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg.
A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását.

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön online bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői bizottság – az Emberi Méltóság Munkacsoport – fogadja, és amennyiben a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, a csoport 48 órán belül a bejelentő felé visszaigazolja a kézhezvétel tényét, és az ezt követő 5 munkanapon belül kapcsolatot kezdeményez a bejelentővel, hogy az eset részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése.

A bizottság – a dokumentálási kötelezettsége miatt – a panaszról feljegyzést készít, melyet a bejelentő és a szakértői csoport tagjai is aláírnak. Az aláírás által válik hivatalossá a bejelentés. A feljegyzés nem tartalmazhat tiltó kötelezettségeket a bejelentő számára.

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat az Ön által bejelentett vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő.

Szolgálatunk igény szerint civil jogi jogsegélyt, pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel a sértettnek.

A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet a főegyházmegye titkos levéltárában helyezik el megőrzésre az Egyházi Törvénykönyv 489. kánonja szerint. Ha azonban az ügy megkívánja, az anyag továbbítható a világi hatóságoknak.

Hol kérhetek további felvilágosítást?

Az eljárással kapcsolatos további kérdéseket az emberimeltosag@romkat.ro e-mail címen lehet feltenni.

*       *       *

Dr. Kovács Gergely érsek a kiskorúak és sérülékeny személyek sérelmére elkövetett visszaélések ügyeinek vizsgálatával az Emberi Méltóság Munkacsoportot bízta meg:

• Kedves Rita pszichológus, segítőnővér
• Gál Katalin gyermekvédelmi szakember
• Vargyas-Moni Gabriella pszichológus, családterapeuta
• Kovács Szabolcs érseki titkár
• Dr. Kiss Endre lelkiigazgató

*       *       *

Letölthető és kinyomtatható bejelentési űrlap (PDF)

Letölthető és számítógéppel kitölthető bejelentési űrlap (PDF)

Online bejelentés     [adatkezelési tájékoztató]

*       *       *

Vissza "Az emberi méltóság védelme" főoldalra