Főesperesi kinevezés a Kolozs-Dobokai kerületbe

Főtisztelendő Kovács Sándor kanonok, kolozsvári plébános halálával megüresedett a Kolozs-Dobokai kerület főesperesi feladatköre. Ezt átmenetileg Főtisztelendő Veres Stelian plébániai kormányzó látta el, megbízásom alapján.

Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (ZsK) Rendelkezéseinek 115-117. pontjai értelmében ötéves időszakra nevezzük ki a főespereseket.

Folyó év augusztus 1-től, a Kolozs-Dobokai kerület élére, Főtisztelendő Kémenes Lóránt-Zoltánt neveztem ki, főesperesi minőségben.

Megbízatása 2022. október 31-ig terjed.

Fogadják szeretettel az új főesperest és imádkozzunk közösen, hogy áldásos legyen tevékenysége.

Mindannyiuknak eredményes munkát és jó együttműködést kívánunk, a jó Pásztor áldásával.

(részlet a 2018/VII. érsekiu körlevélből)