Lelkigyakorlatok 2021-ben

A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne: a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.”

Ezt szorgalmazzuk a Főtisztelendő Paptestvéreknek, felkínálva az alábbi lehetőségeket:

Papi Lelkigyakorlat Sugásfürdőn

A Kovászna-Brassói (volt Sepsi-barcasági) Főesperesség jövő évben is szeretné megszervezni paptestvérek részére a nagyböjti lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat megtartása az akkor érvényben levő egészségügyi előírások alapján történik. Ha esetleg éppen szigorítások lesznek és nem tartható meg, akkor értesíteni fogjuk a jelentkezőket az esetleges időpontváltozásról. A járvány miatt csak korlátozott létszámban lehetséges a részvétel, de ha igény van rá, egy későbbi időpontban további lelkigyakorlat szervezése lehetséges.

            Helyszín: Sugásfürdő, Szarvas villa

            Időpont: 2021. február 22-25.  (Nagyböjt I. Vasárnapja utáni hétfőn 10 órakor szentmisével                       kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.)

            Moderátor: jezsuita atyák

            Jelentkezés: hajdujanos1957@gmail.com, 0740 259 456

                                krisztuskiraly@yahoo.com , 0753 064 976

 

Lelkigyakorlat az esztelneki Ferences Kolostorban

(10-12 személy részére)

            Helyszín: Esztelnek - Ferences Kolostor

            Időpont: 2021. június 22-25. (22-én 12:30-kor kezdődik ebéddel és 25-én 12:30-kor ebéddel fejeződik be. )

            Moderátor: Fr. Marek Bernardin OFM

            Jelentkezés:  frszilveszter@gmail.com,  0745 252 845                                                 

                                 mrkbernardin@yahoo.com,  0743 258 347

Lelkigyakorlat a Szárhegyi Ferences Kolostorban

            Az előző évekhez hasonlóan a Szárhegyi Ferences Kolostorban papoknak és szerzeteseknek olyan hagyományos lelkigyakorlaton való részvételre adunk lehetőséget, ahol a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A helyek száma korlátozott, mivel minden egyes részvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta csendes elmélkedési lehetőségre.

            Helyszín: Szárhegyi Ferences Kolostor

            Időpont:  2021. július 12-16. (12-én, hétfőn délben ebéddel kezdődik, 16-án, pénteken                                délben ebéddel fejeződik be.

            Moderátor: Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM

            Jelentkezés: laczkodanaklet@gmail.com, 0737- 016 003

            (Csak azok jelentkezzenek, akik a külvilágot kizárva, teljes csendben akarnak részt venni a  lelkigyakorlaton!)

Csendes napok a Szárhegyi Ferences Kolostorban

Ha valamelyik pap, szerzetes szeretne visszavonulni egy vagy több csendes napra, így szeretne kikapcsolódni, megpihenni, a kolostor és az azt körülölelő természet kínálta csendet kihasználva, nyugodtan megteheti. Ezzel a lehetőséggel az eddigi évek folyamán már többen is éltek.

Mindez nincs időponthoz kötve, csupán előzetes egyeztetéshez: laczkodanaklet@gmail.com, 0737 016 003

Lelkigyakorlatok a Kis Szent Teréz Kármelben Marosszentgyörgyön

Megharcolt belső béke” címmel tart lelkigyakorlatot Johanna Andrea nővér:

            - papoknak 2021. július 6-8. között (kedden 9:30 órától csütörtökön 16:30 óráig),

            - híveknek 2021. július 23-26. között, valamint 2021. augusztus 6-9. között.

            Az érdeklődőket szeretettel várják!

            Jelentkezés:  kis.szent.terez.karmel@gmail.com