A KÉSZ nem országban, nemzetben gondolkodik!

Tisztújító közgyűlés kolozsváriak részvételével Budapesten

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) idei őszi küldöttgyűlését Budapesten rendezték meg november 11–13. között. Az eseményre a magyarországi KÉSZ tagokon kívül a szervezet kárpátaljai, délvidéki, felvidéki és az erdélyi partnerei meghívást kaptak. A találkozó kiemelt pontja a leköszönő elnök beszámolóját követően az országos vezetés megújítása volt.

A szövetség új országos elnöke Makláry Ákos görögkatolikus parókus, egyetemi adjunktus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi főiskola egyházjog tanára, mb. tanszékvezető lett, ugyanakkor megújult az országos elnökség is, régi és új tagok is vállalták a megbízatást a következő öt évre.

Makláry Ákos megválasztott elnök rövid beszédében kiemelte a KÉSZ ökumenikus, társadalmi, ugyanakkor lelki, spirituális jellegét. Hangsúlyozta, hogy a krisztusi küldetés arra buzdít, hogy saját életterünkben próbáljuk megvalósítani az evangélium szerinti életet. A KÉSZ ereje a helyi közösségekben van – folytatta Makláry – azonban fontos az egymással való kapcsolattartás akár országhatárokon átnyúlóan. Hiszen a KÉSZ nem országban, hanem nemzetben gondolkodik – tette hozzá.

 

Az erdélyieket a Kolozsváron alakuló KÉKK (Keresztény Értelmiségi Kör - Kolozsvár) részéről Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igazgatója, György Noémi hitoktató, Balázs Imre építész, valamint Lakatos Fleisz Katalin plébániai titkár képviselte. Szőcs Csaba a jelenlegi erdélyi magyar helyzetképről, a kolozsvári KÉSZ csoport alakuló, formálódó jellegéről, az eddig megvalósult eseményekről beszélt, majd kiemelte az erdélyi szervezet célját: megszólítani, párbeszédre hívni a helyi keresztény értelmiséget.

A küldöttgyűlés ünnepi, felemelő pillanata volt, amikor dr. Osztie Zoltán leköszönő elnök eddigi munkája elismeréseként átvette a Magyar Érdemrend Középkeresztjét. Városnézésre is jutott idő, a résztvevők a Nagyboldogasszonynak ajánlott belvárosi plébániatemplomban, valamint a megújult Pesti Vigadóban tettek látogatást.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyesületi formában működő keresztény, civil társadalmi szervezet. Csanád Béla alapító elnök halála után Osztie Zoltán teológiai tanárt, plébánost választották az élére. Ekkortól egymás után jelentek meg a helyi szervezetek, amelyek jelenleg 69 helyi csoportra –összességében 3000 fős tagsággal – bővültek, behálózva immár egész Magyarországot. 

Lakatos Fleisz Katalin beszámolója