Székesegyházi búcsú és imakilenced

Székesegyházi búcsú és Márton Áron ünnepség Gyulafehérváron
Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, délelőtt 11 órától kezdődik Gyulafehérváron a búcsús szentmise, melynek főcelebránsa Miguel Maury Buendía érsek, romániai apostoli nuncius. Közvetlenül a szentmise után lesz annak a kőszarkofágnak a megáldása, amelybe Áron püspök földi maradványai kerültek áthelyezésre a székesegyház kriptájából.
Szeretettel hívják a főegyházmegye papságát és híveit, hogy minél többen vegyenek részt e jeles ünnepségen. A szervezett plébániai csoportoknak utazási támogatást biztosítanak, mely a költség 40-60%-áig terjedhet, az igénylés elbírálása után. Szentmise végén a papokat ebédre várják a teológiai intézetben, a híveket kaláccsal kínálják meg a székesegyház előtt.
Az ünnepséget a Duna Televízió élőben közvetíti. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni Gyulafehérvárra, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a Duna Televízión keresztül, vagy a Seminarium Incarnatae Sapientiae YouTube csatornáján.
 

Imakilenced Márton Áron püspök boldoggá avatásáért
Szeptember 29-én van Isten szolgája Márton Áron püspök halálának 36. évfordulója. Az idei ünnep kiemelkedő eseménye lesz a Kegyelmes Úr földi maradványait tartalmazó kőszarkofág megáldása.
Erre az eseményre közös imádsággal készül a főegyházmegye: Jakubinyi György érsek szeptember 20. és 28. között végzendő imakilencedre hívja meg a papságot és a híveket. A novéna végzése történhet a szentmise befejezése után, vagy külön ájtatosság formájában, a 1294/2016 számú érseki körlevélhez mellékelt vázlat szerint, amely innen is letölthető.

A kilenced szövegét tartalmazó Imádkozzunk Áron püspökkel! imakönyvet a Verbum Egyesület kolozsvári székhelyén (Albert Einstein u. 2), illetve telefonon (0264-596.478, 0740-937.116), faxon (0264-450.747) vagy emailben (terjesztes@verbumkiado.ro) lehet megrendelni, 5 lejes egységáron.

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események