Szentcsalád vasárnapi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

Az októberben, Rómában lezajlott Családszinódus során tanúi lehettünk annak, hogyan működik körünkben a Szentlélek. Az egyes tapasztalatokból, javaslatokból egy újfajta egyház képe bontakozott ki. Természetesen az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházé, amely ugyanaz, mint volt, mégis új hangsúlyokkal. Amit a II. Vatikáni Zsinat tanított a világi Krisztus-hívők szerepéről és küldetéséről, azt itt és most már megélt valóságként láttuk. A családok, a családokból álló közösségek szerepe a hit átadásában, az egyházi közösségek, a plébániák építésében és formálásában, de az összes emberi problémában való segítés terén is – a tapasztalat bizonyítja – elsőrendű és kulcsfontosságú. Ez olyan korfordulót mutat, amelyet nem mi szerveztünk, hanem a Szentlélek érlelt meg.
A Családszinódus legjelentősebb eredményei a zárójelentésben kerültek összefoglalásra, mely rengeteg pasztorális tanácsot, ötletet ad; külön szól – felszólító módban – arról, 
- hogy legyenek családokból álló közösségek mindegyik plébánián; 
- hogy milyen nagy szerepük van a lelkiségi mozgalmaknak, amelyek a családokat és a generációkat összekapcsolják;
- hogy milyen fontos az, hogy közösségként éljük meg a hitünket. Ebbe integrálódjanak a fiatalok, így kapják meg a család és a házasság eszményét, s az esküvő után is egy baráti családokból álló közösség kísérje őket. 
Többször előkerült a dokumentumban, hogy mennyire fontos a házasság távolabbi, közelebbi közvetlen előkészítése, a liturgia megünneplése, valamint a házastársak utólagos közösségi kísérése. 
Szentcsalád Vasárnapjára készülve a názáreti szentcsaládot – Jézust, Máriát és Józsefet – szemléljük. Áldást kérünk Főegyházmegyénk családpasztorációjára (www.csalad.ro); áldást és további lelkesedést az erre kiképzést nyert, helyi vagy egyházmegyei szinten – ebben elkötelezett – papok és világiak számára. A kerületekben elindult jegyeskurzusok, a jegyesoktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek/édesapák, feleségek/édes-anyák, apa/lánya és egyedülállók lelki napjait is tartjuk főegyházmegyei szinten. Idén óriásplakát-kampányt is indítottunk (egyelőre csak Sepsiszentgyörgyön) az abortuszban érintettek védelmében. A helyi önkormányzat bevonásával és önkénteseknek köszönhetően szakmai és lelki segítséget tudtunk nyújtani. Ha egy magzati életet mentettünk meg, értéke akkor is felbecsülhetetlen. Hargita, Kovászna és Maros megyében 2006-tól elindítottuk a Boldogabb Családokért iskolai programot is, melynek célja a családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében. Ma 55 településen, több mint 40 képzett önkéntes végzi ezt a jelentős munkát.
Mindezen tevékenységek anyagi támogatásához járult hozzá a 2014. december 28-án megtartott Főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 34.260 lej volt. 
Megköszönve minden lelkipásztor és plébánia eddigi támogatását, a Főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2015. december 27-én, Szent Család ünnepén. A begyűlt adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Központban, vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2016. február 10-ig.
 
 
 
OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053. Târgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor, Nr.61.
Tel: 0265–250–270 (int.109); Fax: 0365–414–187;
Cod fiscal: 27225935
COD IBAN: RO48RNCB0193117470990001
 
 
Az Irgalmasság Szentévében a családpasztoráció rendezvényeire ajánljunk és irányítsunk minél több házaspárt és családot. Legyenek ők ebben a megbomlott világban a béke, a kölcsönös tisztelet és szolidaritás első sejtjei.
 
(részlet az idei X. érseki körlevélből)