Szeptemberi felvételi a kolozsvári teológiai karon

 
A kolzsvári BBTE Római Katolikus Teológia Kar hittantanár és vallástudomány szakon nyújt alapképzésban egyetemi diplomát (13 ingyenes hely). Azok a hallgatók, akik ezek mellett más szakot is szeretnének végezni, magánösztöndíjat igényelhetnek.
A szociális munka iránt érdeklődők választhatnak a két előbbi képzés közül, és magánösztöndíjjal elvégezhetik a teljes szociális munkás képzést.
 
Mesterképzésben részt venni ebben az évben pasztorális tanácsadás szakosodással lehet.
 
Beiratkozás: 2015. szeptember 7–11., naponta 9–13 óra között. Érdeklődni lehet telefonon: 0745252659.
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok (alapképzés):
 
- iratkozási nyomtatvány (helyben kerül kitöltésre)
- eredeti érettségi oklevél (vagy ezt helyettestő igazolás)
- eredeti törzskönyvi kivonat (foaie matricolă)
- születési bizonyítvány (certificat de naştere) eredeti + fénymásolat
- személyi igazolvány (buletin) fénymásolata
- orvosi igazolás
- 2 db. színes fénykép
- tantárgyversenyen elért eredményt igazoló okirat
- hallgatói státus igazolása azok számára, akik más szakra is járnak
- egyetemi oklevél azok számára, akik már elvégeztek egy alapképzési szakot
- beiratkozáskor fizetendő 100 RON beiratkozási díj (ebből 70RON alól felmentést kapnak a tanügyi káderek gyermekei, ha erről hoznak igazolást)
 
 
Kiválasztási szempontok: 
Alapképzés
- érettségi jegyek átlaga - 50%
- általános vallásos ismereteket mérő teszt - 50%
Mesterképzés:
- licensz jegyek átlaga - 50%
- interjú, kutatási terv bemutatása - 50%
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok (mesterképzés):
 
- iratkozási nyomtatvány (helyben kerül kitöltésre)
- eredeti érettségi oklevél
- eredeti iskolai törzskönyvi kivonat (foaie matricolă)
- eredeti egyetemi oklevél (vagy ezt helyettesítő igazolás)
- eredeti egyetemi törzskönyvi kivonat (supliment de diplomă)
- nyelvvizsga-igazolás
- születési bizonyítvány (certificat de naştere) eredeti + fénymásolat
- személyi igazolvány (buletin) fénymásolata
- orvosi igazolás
- 2 db. színes fénykép
- beiratkozáskor fizetendő 100 RON beiratkozási díj (ebből 70RON alól felmentést kapnak a tanügyi káderek gyermekei, ha erről hoznak igazolást)
 
A BBTE Római Katolikus Teológia Kar honlapja: http://rocateo.ubbcluj.ro