Ünnepi megemlékezés Csíkszentdomokoson

A "Márton Áron Múzeum" és a "Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért" szervezésében hatodik alkalommal kerül sor konferenciára a nagy püspök szülőfalujában. Az augusztus 26-i megemlékezés délelőtt 10 órakor kezdődik, a Jakubinyi György gyulafehérvári érsek főcelebrálásával bemutatott szentmisével.
A megemlékezés a művelődési ház nagytermében folytatódik, ahol a délelőtt folyamán négy előadásra kerül sor: Seres Attila történész - Márton Áron lengyel tükörben; Benkő Levente történész - Szemelvények a Márton Áron elleni sajtóhadjáratból, 1948–1949; Oláh Sándor társadalomkutató - Az erdélyi magyar egyházak a kommunista hatalom társadalomátalakítási kísérletében, 1949-1952 és Nagy Mihály Zoltán történész - Márton Áron dilemmái a börtönből való szabadulás után.
A büfféebéd után
Virt László szociológus előadása következik A két Áron. Párhuzamok (és kereszteződések) Márton Áron és Tamási Áron életében, gondolkodásában címmel, végül Kovács Gergely posztulátor ismerteti Márton Áron püspök szentté avatási ügyének legújabb fejleményeit.
A megemlékezést Zágoni Balázs
dokumentumfilmjének megtekintése zárja (A püspök reggelije).

Bővebb információ és bejelentkezés Bőjte Csongornál a 0746-721.691-es telefonszámon vagy a bojtecsongor@gmail.com e-mail címen.

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események