Csíkszentlélek

Szentlélek, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 537268 – Leliceni, str. Bánátus, nr. 36., jud. Harghita

Szolgálatot teljesít:

Ft. Farkas Alajos, plébános
Gergely Tibor, kántor

A plébánia megnevezései: 1333: Saceerdos de Sancto Spiritu, 1567: Zent Lelek, 1576: Szentlelek, 1603: Zent Lelek, 1643: Szent Lelek. 1333-ban a telegdi főesperességhez, 1592-től a csíkszéki főesperességhez, 1744-től pedig az alcsíki főesperességhez tartozik. Fitód a csíkszentléleki római katolikus egyházközség része. Lakossága: 1661-ban 290, 1850-ben 302, 1966-ban 389, 1992-ben 399. Fitód és Szentlélek lakossága: 1661-ben 600, a tatárjárás után felére csökkent, 1694-ben ismét 600, a tatárjárás után lényegesen csökkent, 1719-ben 600, a pestis után fele maradt, 1800-ban a diftéria a gyerekeket megtizedelte. A Fitód tízesiek több alkalommal kértek engedélyt a püspökségtől templomépítésre, de soha nem kapták meg azért, hogy a szentléleki templom és a melléképületek fenntartása ne maradjon csupán a szentlélekiek anyagi megterhelése, amit közösen is nehezen viselnek. Napjainkban a Csíkszeredából való kiköltözés Csíkszentléleken is észlelhető, ami nemcsak vallásában osztja meg a közösséget, hanem nemzetiségében is. Az egyházközség vallási élete jónak minősíthető, hiszen még nyári munkálatok idején is megtelik a templom.

Örökös szentségimádási nap: április 23.