"Szórja fényét a világon szerteszét"

Főhajtás Erdély nagy püspöke, Márton Áron emléke előtt

Márton Áron püspökké szentelése 75. évfordulóját ünnepelve a Jakab Antal Keresztény Kör azáltal óhajt bekapcsolódni a megemlékezésekbe, hogy a nyugati diaszpórában élő sok erdélyi honfitársunkhoz és magyarokhoz elmenve, őket is közös emlékezésre hívják meg. S talán ennél is fontosabb célként azt tűzték ki, hogy Áron püspök boldoggá avatásáért szóló imádságot imádkozzák el olyan magyar közösségekben is, ahol egyébként ezt az imát máskor nem imádkozzák.
A megemlékezést mindig szentmise előzi meg. A főhajtást minden alkalommal Márton Áron püspök személyéhez kapcsolódó versekkel színesítik, kiemelten P. Bíró Antal ferences atya versével – In memoriam Márton Áron – amelyből a programsorozat címét is kölcsönözték. A jelenlévőket minden alkalommal bevonják személyes emlékeik felelevenítésébe.
A mindenki számára való hozzáférhetőség érdekében év elején elindították Facebook-oldalukat is, amelyen minden információ elérhető.

A programsorozat februárban Linzben kezdődött, majd márciusban négy kanadai rendezvénnyel folytatódott és most ősszel további négy helyszín következik.
Szeptember 21-én a kismartoni (Eisenstadt) Magyar Lelkészség adott helyet a megemlékezésnek. Az emlékprogramot megelőző szentmisén mondott szentbeszédében Vencser László kiemelte: "Ma Márton Áron püspökre emlékezünk. Megköszönjük Istennek, hogy adta őt nekünk, és amikor ma az emlékezés végén elimádkozzuk boldoggá avatásáért az imát, amit Erdély templomaiban a hívek évek óta minden szentmise után elimádkoznak, akkor azért is könyörgünk, hogy példaként követhessük őt. Szükségünk van ilyen példaképekre, akiknek nyomdokain járhatunk mi is."
A szentmisét követően a Bécsből érkezett Geréd Péter egykori tanítvány egy Márton Áron saját kézjegyével ellátott, bekeretezett fényképet helyezett el az áldoztatórácson, ezzel is kifejezve egykori főpásztora iránti nagyrabecsülését. A Varga Gabriella által moderált, Márton Áron püspök előtt tisztelgő versekkel színesített műsorban Vencser László mellett a rendezvény házigazdája, Pál László püspöki vikárius is felelevenítette nagy püspökünkhöz fűződő emlékeit. Elhangzott Dávid Erzsébet Láttam a püspököt című költeménye. A megemlékezés az Áron püspök boldoggá avatásáért közösen elmondott imával és a himnuszok eléneklésével zárult. (Fotók: Renner Adél)

*     *     *

In memoriam Márton Áron
(P. Bíró Antal OFM)

Áron püspök székely népünk
Legtündöklőbb csillaga,
A földön járt Úr Jézusnak
Megtestesült hű mása.
Megköszönjük az Istennek:
Örök hála érette,
Hogy szent Fiát a püspökben
Mihozzánk is elküldte.

Szentdomokos áldott földje:
A második Betlehem,
Felette a fényes csillag
Ragyogni fog szüntelen.
Áron püspök, megfogadjuk,
Esküt teszünk előtted:
Megőrizzük s továbbadjuk
A ránk bízott szent hitet.

Főpap voltál és vezérünk:
Sziklára szállt sasmadár,
Hirdetted, hogy legyen köztünk
Testvériség s béke már!
Sudár fenyő volt eszményed:
Ég felé néz, örökzöld,
Legyen ilyen minden utód,
Kit hordoz e drága föld.

Ezeréves kettős eszme
Őrizte meg nemzeted,
E megtartó örökségre
Épült egész életed:
Magyarság és Kereszténység!
Szentistváni gondolat!
Mindkettőhöz hű maradni
A legszentebb feladat!

Keletről jött rémuralom
Irtotta a szent hitet,
Védelmében élharcosként
Kockáztattad életed.
Történelem tűzpróbáját
Hősiesen megálltad,
Mint mestered a keresztet
Zokszó nélkül hordoztad.

Dicsőültek szent honában
Elfoglaltad helyedet,
Esdve kérünk, el ne feledd
A te árva népedet.
Mi pedig a palástodnak
Szegélyébe fogódzunk,
Benned bízva hittel hisszük:
Jobbra fordul a sorsunk.

Áron püspök Erdély egén
Legragyogóbb csillag vagy,
Fáklya voltál életedben,
Halálban is az maradsz!
Ez a csillag szórja fényét
A világon szerteszét,

Hogy hirdesse püspökünknek
Csodálatos életét!

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események