Kadicsfalva

Szent Anna és Joákim, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 535600 – Odorheiu Secuiesc, str. Bradului, nr. 10., jud. Harghita
Tel: 0266-210.715

Szolgálatot teljesít:

Ft. Darvas Emil, plébános

A hagyomány szerint a Reztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. 1566-ben Kadichfalva néven említik az oklevelek. 1658-ban Kadicsfalva formában fordul elő. Székelyszenttamásnak volt a filiája. 1755-ben az udvarhelyi Szent Anna-kápolnát Kadicsfalvára „transferálták”, mint filias Ecclesiába. Ebben az időben Kadicsfalva Udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székelyszenttamáshoz. A szomszédos Bethlenfalva (a mai anyaegyház filiája) az udvarhelyi plébániának volt a filiája. Bethlenfalva több ízben el akart szakadni Udvarhelytől, Kadicsfalva pedig Szenttamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükösd János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut Udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. 1802-ben Kadicsfalva önálló plébánia lett Bethlenfalva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Mártonffi József püspök.

Örökös szentségimádási nap: március 18.
Szentmisék: vasár- és ünnepnap 9,30 órától, Hétköznap 7,30 vagy 17 órakor.