Alsócsernáton

Urunk színeváltozása, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 527070 – Cernat, nr. 452., jud. Covasna

Szolgálatot teljesít:

Ft. Kedves Tibor, plébános

Alsócsernátonnak 1332-ben plébániatemploma volt, melynek papja Péter. A templom a reformáció idején a reformátusok kezére került. A mostani katolikus templomot 1844-ben építtette Zámbler János kanonok-plébános a Csíkszentmártonban eladott szülői vagyonból. A plébánia 1873-ban szerveződött újra, a plébániai lakás pedig 1905 után épült. Az 1700-as évek elején a Bernáld nemesi család – a katolikus vallásra viszszatérve – kápolnát rendezett be udvarházában. Udvari káplánt kértek és kaptak. 1793-tól állandó lelkésze van a kis katolikus közösségnek. Önálló iskolaépülethez 1840-ben jutottak, ugyancsak Zámbler János plébános jóvoltából, aki azt is saját költségén építtette – ebben az időközben felújított épületben működik jelenleg az ifj úsági ház. Alsócsernáton szülötte Szilveszter Sándor (sz. 1902. január 12.) ordinarius substitutus. Felsőcsernáton templomát Bodó Imre plébános építtette 1983-ban, tornyot 1996-ban, Bakó Antal plébános idejében kapott. Kézdimárkosfalvának már 1332-ben plébániatemploma volt. A reformáció idején a templom átkerült a reformátusok tulajdonába. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel. Dálnokon a pápai jegyzék szerint a pap Dikó esperes volt. A régi templom a reformáció idején református lett. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt.
Kézdialbison a középkori katolikus templom a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A kevés katolikus hívő részére a szentmiséket Vizsuly Józsefné lakásán tartják.

Lélekszám: 940
Örökös szentségimádási nap: november 03.
Szentmisék: vasár- és ünnepnap: 10,30 órakor, hétköznap nyáron 7, télen 16,30  órakor