Kolozsvár - Monostor

Fájdalmas Szűzanya, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 400372 – Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 12., jud. Cluj
Tel: 0364-266.073

Szolgálatot teljesít:

Ft.dr. Székely Dénes, plébános, tb. kanonok
Palocsay György, kántor

Az egyházközséget 1801-ben szervezték. Istentiszteleti, szentmise-helyisége a Báthori-kastély kápolnája, a mostani templommal átellenben, a Monostori út 9. sz. alatt. A mostani plébániatemplom első része 1902-ben épült Kolin István plébános vezetésével. 1942-ben, Ugrón Sándor jezsuita atya lelkipásztorkodása idejében, a mostani formájára bővítették. Főoltárát a Szent Mihály-templomból költöztették át, műemlék és művészi érték, közel 300 éves. A Szűzanya mennybevétele tiszteletére készítették. Értékes az ismeretlen szerzőtől származó, a Fájdalmas Szűzanyát ábrázoló festmény. Műemlék értékű a Szászszentivánból hozott barokk orgona, mellyel, a gazdag barokk oltárt tekintve, a templom berendezése egyensúlyba került. Az orgona építőmestere Wilhelm Hörbiger. Komoly áldozat és hozzáállás árán sikerült megvásárolni és ideköltöztetni az orgonát, amely dísze és méltó hangszere a szentmiséknek. A plébániához tartozik a volt kolozsmonostori bencés apátsági templom szentélye, illetve az 1898-ban Nagyboldogasszony tiszteletére hozzáépített hajórész. Az apátságot I. Béla magyar király alapította. A nagy tatárjárás elpusztította, de IV. Béla király újjáalapította. 1285-ben újra tatárok pusztították. A reformáció után, a bencés rend megszűntével a kolostor világi kézre került. Báthori István erdélyi fejedelem adományából a templomot, háromhajós impozáns templommá helyreállítva, a jezsuiták használták. A jezsuiták kiutasítása után megint romos állapotba került a viszontagságos idők miatt. Romos állapotából 1898-ban építették újjá a hajórészt. 1924-ben egy kétnyelvű szerződés alapján 25 évi használatra bérbe kapta a görög katolikus egyház 1949. május 1-jéig. Mivel a kommunizmus betiltotta a görög katolikus vallást, az ortodoxok használták illegális módon. Az 1985-ben elkezdődött tárgyalás eredményeként 1991. március 3-tól közösen használták 1994. június 20-ig, amikor az ortodox testvérek imádkozva kivonultak a templomból. 1995. október 15-én hozzáfogtak a templom restaurálásához, mely 1997. június 19-ig tartott. 1997. június 20-án bérmálási ünnepség keretében Jakubinyi György érsek a templomot újraszentelte. Ez a templom Európa Nostra díjat kapott a restaurálásért, a restaurálást Székely Lázár csapata végezte hozzáértő és áldozatos munkával. Az apátsági, Kálvária-beli templom művészi és műemlék jellegű értéke a Maros megyei Szászdálya evangélikus templomából átköltöztetett 250 éves, 22 regiszteres koncertorgona. Művészeti szempontból fi gyelemre méltóak a templomban levő keresztút 14 stációjának bronzból készült domborművei, melyek Korondi Jenő szobrászművész tervezése alapján öntettek. Ugyancsak értékes 11 vitrál ablaka: 4 tematikus és 7 színkompozíciós. Készítői Egri László és fia, István.

Örökös szentségimádási nap: augusztus 20.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon 9, 11 és 17 órakor. Hétköznap 7,30 és 17 órakor