2018. / XII. KÖRLEVÉL (2018. november 20.)

D. a J. Kr.!
Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak
Székhelyükön

Tartalom:


Szám: 1761–2018.

Adventi papi rekollekció programja

Előre meghirdetett program szerint, az adventi lelki napot a következő beosztás szerint szervezzük a főesperesi központokban:

1. ––Első körben:

– December 10-én, hétfőn – Kézdivásárhelyen;

– December 11-én, kedden – Sepsiszentgyörgy – Szent Benedeken;

– December 12-én, szerdán – Csíksomlyón;

– December 13-án, csütörtökön – Székelyudvarhelyen.

Előadó: Főtisztelendő P. Jakabos Barnabás SJ atya

Téma: A hivatás

2.––Második körben:

– December 10-én, hétfőn – Gyergyószentmiklóson;

– December 11-én, kedden – Marosvásárhelyen;

– December 12-én, szerdán – Kolozsváron;

– December 13-án, csütörtökön – Gyulafehérváron.

Előadó: Főtisztelendő P. Nagy Bálint SJ. atya

Téma: A hivatás

Minden központban a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével. A szentmisét követően külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, és utána elvégezhetik szentgyónásukat. Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a megbeszélésére. Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére, ezúton is számítunk. Ismételten felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy a részvételről írásban tájékoztassanak, megjelölve a távolmaradók nevét és a hiányzás okát is.

Áldott adventi készülődést kívánok Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a gondjaikra bízott híveknek.


Szám: 1772–2018.

Gazdasági Tanács ülése

2018. november 23-án, pénteken kerül sor Főegyházmegyei Gazdasági Tanácsunk ülésére, az Érsekség székhelyén. Az aktuális problémákon túl, megbeszélik és elfogadják a Gyulafehérvári Főegyházmegye 2019-es költségvetési előirányzatát.


Szám: 1705–2018.

Marosszentgyörgyi Kármelben 2019-re tervezett lelkigyakorlatok

A marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Karmelita Kolostorban 2019-ben a következő időpontokban lesznek lelkigyakorlatok:

Avilai Szent Teréz „A belső várkastély” című műve alapján, Johanna-Andrea nővér segítségével –

  • július 9-11-ig (keddtől csütörtökig) csak papoknak;
  • július 17-20-ig (szerdától szombatig) minden érdeklődő számára.

Jelentkezni lehet a kolostor elérhetőségein keresztül: www.karmelitakolostor.hu (max. 13 fő).

Szállást, ellátást biztosítanak a nővérek. Hozzájárulást adomány formájában fogadnak el (nincs meghatározott összeg).


Szám: 1808–2018.

Plébánosi vizsgát tettek

2018. november 15-én, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:

1. Csomós László – Bereck

2. Farkas Alajos – Kézdivásárhely–I.

3. Gál Hunor – Gyergyószentmiklós

4. György Imre – Csíkszereda

5. Hajlák Attila – Kézdivásárhely–II.

6. Lőrincz Károly Béla – Zernyest

7. Lukács János ifj. – Barót

8. Rusti Alexandru – Petrozsény

9. Simó Ferenc – Görgényüvegcsűr

Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 521.k. 3 §-a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést kapnak.

Bár egyeseket irritál, de ennek ellenére megismételjük a plébánosi vizsgával kapcsolatos korábbi közleményünket:

–A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §–ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal érvényt próbálunk szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, annak tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben. A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.


Szám: 1819–2018.

Falinaptár, direktórium és sematizmus újra megjelentetése

Megjelent a 2019-es falinaptár és direktórium, amelyeknek kiszállítása a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület szervezésében, folyamatban van. A naptár és direktórium ára, a tavalyihoz viszonyítva, nem változott. A naptár eladási ára 3 lej, amiből 2 lejt kell beküldeni, 1 lej a naptárt forgalmazó egyházközségnek marad.

A direktórium 20 lejbe, a sematizmus 10 lejbe kerül. Az utóbbi a decemberi rekollekcióra készülne el. A Verbum Egyesület a kiadványok számláját elektronikus formátumban mind a főesperességeknek, mind a plébániáknak meg fogja küldeni.


Szám: 1535–2018.

Márton Áron kiadványok ajánlása

a.) Alkalmi beszédek 2.

Keresztény hitigazságokat és egzisztenciális témákat tartalmazó beszédeket és beszédvázlatokat kaphat kézhez az „Alkalmi beszédek 2” c. kötet olvasója.

 Rajtuk keresztül betekintést nyerhet Márton Áron gondolatvilágába és lelkiségébe. Nyilvánvalóvá válik, hogy papként és püspökként hűségesen ragaszkodott a római Szentszékhez, az Egyház tanításához. Beszédeinek sajátossága, hogy az emberekhez akart szólni, őket akarta megszólítani.

Az „Alkalmi beszédek 2.” c. kötetet Főtisztelendő Msgr. Dr. Marton József ny. professzor állította össze. Az érdeklődők megtalálják e könyvet az Érsekség kapusszobájában és a Corvina üzletekben.

b.) Márton Áron – Neclintit

A csíkszentdomokosi Márton Áron múzeum igazgatójának, Lázár Csilla tanárnőnek a szerkesztésében megjelent: „Márton Áron – Neclintit, o selecție din scrierile episcopului”. Elsősorban román nyelvű híveknek ajánljuk. Megrendelhető a szerzőtől:

Lázár Csilla – igazgató

Márton Áron Múzeum

537275. SÂNDOMINIC

Jud. Harghita

Gyulafehérvár, 2018. november 20.

                             † György s.k.

                         érsek