2020-ban elhunyt paptestvérek

1. Ft. OLÁH József c. esperes, székelyszenttamási plébános életének 78., papságának 45. évében 2020. január 28-án, kedden hajnalban türelemmel viselt hosszas szenvedés után meghalt a székelyszenttamási plébánián. Székelyszenttamáson 1976 óta, 44 éven át, haláláig volt plébános. 2020. január 30-án, csütörtökön temették Ülkén a templomkertben.

2. Ft. BODONI Árpád tb. kanonok, nyugalmazott borbándi plébános, életének 100., papságának 76. évében 2020. június 26-án pénteken éjjel türelemmel viselt hosszas szenvedés után meghalt Borbándon, az eltartását vállaló családnál. Borbándon 2020. június 28-án vasárnap 14 órakor végeztük a gyászmisét, majd a tövisi temetőben szülei mellé elhantoltuk.

3. Ft. HEGEDÜS János plébániai kormányzó (Simonyifalva/Schimonydorf/Satu-Nou, Arad megye) életének 71., papságának 39. évében 2020. augusztus 15. szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén elhunyt a glogováci kórházban. Temetése Németszentpéter/Deutsch-Sankt-Peter/Sânpetru German plébániatemplomában 2020. augusztus 17-én, hétfőn gyászmisével kezdődött, majd a helyi temetőben helyezték el örök nyugalomra.

4. Ft. GERGELY Fülöp c. esperes, nyugalmazott csíkszentmihályi plébános életének 77., papságának 52. évében 2020. augusztus 28-án, pénteken, a székelyudvarhelyi kórházban vírusbetegségben meghalt. 2020. szeptember 1-én Borzsován temettük a temetőben.

5. Ft. MÁRK Vince P. József OFM nyugdíjas ferences atya, életének 94., szerzetességének 66., papságának 63. évében 2020. november 6-án, elsőpénteken szentségekkel megerősítve elhunyt Csíksomlyón. 1969-től a kegytemplom gyóntatója, házfőnök, templomigazgató, rendi pénztáros és a rendház történetírója, ének- és zeneszerző, orgonista, a fogadalmi búcsú egyik újraszervezője. 2020. november 9-én, hétfőn, a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a kegytemplom kriptájában temettük.

6. Ft. FEJÉR Lajos kilyénfalvi plébános, volt teológiai és kisszemináriumi tanár és prefektus (1998-2006), életének 57., papságának 32. évében 2020. november 27-én, pénteken hajnalban váratlanul meghalt. Csíkszentgyörgyön temettük 2020. december 1-én, kedden a plébániatemplom kertjében.

R.I.P. !

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

részlet a 2021/II. érseki körlevélből