2021. február 12. – Áron püspök szentelésének évfordulója

Dr. Kovács Gergely érsek vezetésével az érsekség munkatársai a mai napon a szokásostól eltérő módon imádkozták az Úrangyala imádságot. 1938. december 24-én XI. Piusz pápa Gyulafehérvár püspökévé nevezte ki Márton Áront, ezt követő évben február 12-én részesült a szentelés kegyelmében. Ezen jeles esemény 82. évfordulójáról történt megemlékezés az érseki palota udvarán boldog emlékű püspökünk szobra körül. Ugyanakkor papi hivatásokért is imádkoztunk, kérve Áron püspök közbenjárását igaz és hiteles papi hivatásokért Isten nagyobb dicsőségére. Megemlékezésünk segítse munkatársainkat, papjainkat és főegyházmegyénk híveit, hogy boldogemlékű püspökünk életpéldáját követve igazabb és reménylátóbb keresztények lehessünk egy nehezebb járványhelyzet okozta kihívásokkal teli időszakban is.