2021/I. körlevél (2021. január 8.)

Szám: 21/2021

 

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Paptestvérek, Kedves hívek!

(Kérem a Paptestvéreket, hogy a körlevelet olvassák fel 2021. január 10-én, minden szentmisén.)

Lángba borult házakról, menekülő gyermekekről, javaikat menekítő kétségbeesett férfiakról és asszonyokról láthatunk képeket a világhálon, a január 7-én történt csíksomlyói tűzvészt követően. A legtöbben a közvetítésekből értesültünk a tragikus eseményről, míg az ott élő, mindenüket elveszítő emberek százai tehetetlenül nézték végig, ahogyan a házuk és javaik a tűz martalékává válnak.

Nemrég ért véget a karácsonyi ünnepkör, amikor újra szemlélhettük, hogy Isten értünk emberré lett és közénk jött, magára vette a mi kicsinységünket, és ebben a kicsinységében összpontosul az a szeretet, amely nem ismer határokat. Isten Krisztusban azzal a kifejezett céllal jött a világba, hogy megmutassa, minden rossz, minden fájdalom, minden szenvedés ellenére Övé – a szereteté – az utolsó szó. Annak ellenére, hogy a rossz jelen van a világban, történnek szörnyűségek, az embereknek szenvedniük kell, Ő állandóan munkálkodik, átalakít, megszentel és megment, még a legnagyobb sötétség közepette is. Ez ad nekünk erőt a 2021. január 7-én történtek után, és minden bajban, szenvedésben. Hisszük és tudjuk, hogy van újrakezdés, feltámadás.

A szenvedésen és a halálon áthatoló, azt legyőző isteni szeretet feltárja előttünk, hogy nem csak a csíksomlyói romok és üszkös fadarabok fölött győzedelmeskedhetünk, hanem a világ miden szenvedése fölött. Isten gondviselésével és embertársaink segítségével.

Örömmel értesültem arról, ahogyan a katasztrófa helyszíne közelében élők azonnal a bajbajutottak segítségére siettek, és ez a segítségnyújtás folytatódik országhatáron belül és azokon kívül is. Segíteni törekszünk mi is, ezért a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2021. január 17-én gyűjtést szervezünk a bajbajutottak megsegítésére.

„Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” (1 Jn 3, 18) János apostol szavai olyan felszólítást tartalmaznak, amelyet minden kereszténynek meg kell hallania. Ferenc pápa a szegények I. világnapja alkalmából írt üzenetében magyarázza az apostol szavait: „A szeretet nem enged kibúvót: aki úgy akar szeretni, ahogyan Jézus szeretett, az ő példáját kell követnie, főként akkor, ha a szegények (bajbajutottak) szeretetéről van szó.”

Lehetőségeink szerint segítsünk a bajbajutottakon, és imádkozzunk értük, hogy a tűzvész szörnyűségében, a veszteségben, a kétségbeesésben is lássák: Isten velünk van, szeretetének fénye eloszlatja a sötétséget és ránkragyog az emberi együttérzésben.

A gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott,

RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni

(hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.
Isten áldását kérem minden szenvedő embertestvéremre és az őket segítőkre.

Gyulafehérvár, 2021. január 8.
† Gergely
    érsek