II. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. február 23.)

2023. / II. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

 

Szám: 404/2023

Gyűjtés a törökországi és szíriai földrengés áldozatainak

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek! A közelünkben immár egy éve dúló háború szörnyűségei mellett tragikus következményű elemi csapás is sújtotta február elején térségünket, mely – hivatalos adatok szerint – eddig több mint 47.000 halottat és hajlék nélkül maradtak tízezreit hagyta maga után. A Törökországot és Szíriát érintő földrengésről – mint természeti okokból bekövetkező szerencsétlenségről – nem tehetünk mi, emberek, de arról igen, hogy következményeinek elhárításában lehetőségeink szerint segítkezzünk, bajba jutott embertársaink szenvedéseiben keresztényi szeretettel osztozzunk. Ferenc pápa a február 8-i általános kihallgatáson nemzetközi összefogásra szólított fel a pusztító földrengés kapcsán: „mindenkit arra bátorítok, hogy mutasson szolidaritást ezekkel a területekkel, melyek közül néhányat már amúgy is hosszú háború kínoz. Imádkozzunk együtt, hogy ezek a testvéreink és nővéreink tovább tudjanak lépni, hogy túljussanak ezen a tragédián, és kérjük a Szűzanyát, hogy oltalmazza őket.” A drámai méretű természeti katasztrófa elszenvedői iránti együttérzésünket imádságainkkal és az éppen elkezdődött nagyböjti időszakban hozott lemondásainkkal fejezhetjük ki, ugyanakkor lehetőségeinkhez mérten adományainkkal is segítenünk kell szükséget szenvedő embertársainkon. A Romániai Püspökök Konferenciája (CER) és a Romániai Caritas Konföderáció felhívását követve, főegyházmegyénkben is gyűjtést szervezünk az áldozatok megsegítésére folyó év március 5-én, Nagyböjt 2. vasárnapján. A begyűlt adományokat kérjük a főesperesi központokba leadni, ahonnan ezeket összesítve a főesperesek március 15-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia. Nagylelkű adományaikat már most megköszönöm. A Jóisten sokszorosan fizesse meg mindenki áldozatát, és őrizzen meg épségben és békében mindannyiunkat.

† Gergely  

érsek s.k.

Gyulafehérvár, 2023. február 23.