24 órát az Úrnak

„Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében Szentatyánk, Ferenc pápa arra buzdítja a papokat, hogy legyenek a kiengesztelődés szolgái. Az irgalmasság rendkívüli Szentévében tapasztalt gyümölcsök nyomán ajánlja, hogy – a helyi lehetőségek figyelembe-vételével – folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ebben az évben Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, március 20–21. között kerül sor erre az ájtatosságra. Szeretettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet arra, hogy szervezzék meg ezt az imaalkalmat. Lehetőleg közös imával, elmélkedéssel, szentségimádással töltsék ki az időt. Az áhítat ideje alatt biztosítsanak gyónási lehetőséget híveinknek, hogy a kiengesztelődés szentsége által még inkább együtt lehessenek az Úrral.

(részlet a 2020/2. érseki körlevélből)