Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba – 2022

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2022/2023-as iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük egyetlen tanévben sem kisebb 9-nél, és 2022. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg kántori/papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus/hitvallásos iskolában szeretnének továbbtanulni.

Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre ­– mely opcionális és ingyenes – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők iratkozhatnak már IX. osztály kezdetén. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában.)

A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért; amennyiben ez az összeg változna, a szülőket idejében értesítjük).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag jövedelem esetén), Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja, mely 4 évre szól a tanulmányi-szociális-magaviseleti helyzet alapján (egy osztályban, a létszámtól függően 3-7 tanuló részesülhet ebben, értéke a 2021/22-es tanévre 1060 lej volt), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola–otthoni lakhely közti vasúti (menet-jöveti) utazást is biztosít - az érvényben levő rendelkezések alapján.

A felvételizni szándékozók mielőbb jelentsék ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán – személyesen szüleik, plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén - adataik nyilvántartásba vételéért:

Tel./Fax: 0258-819869 (09.00-14.00) --- gmgkdirector@gmail.com

 

KÉPESSÉGVIZSGA

 

MAGYAR ANYANYELVBŐL – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és – RÓMAI KATOLIKUS HITTANBÓL

2022. május 11-13.

A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban.

2022. május 16-17.

Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2022. május 20.

Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2022. május 23.

vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.

2022. május 27.

Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.

2022. június 08.

A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás, év-halasztás esetén.

2022. június 30.

A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn elért felvételi eredményekről.

2022. július 01.

A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.

2022. július 04.

A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

     

 

KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:

 

A.

Interjú, amelyet ”admis - elismert / respins - elutasított” minősítéssel értékelnek;

ez a következőkből áll:

a) a dikció (kiejtés) ellenőrzése: ima/vers elmondásával, a jelölt választása szerint;

b) annak indoklása, hogy miért szeretne teológiai szakképzési iskolába (GMGK) menni;

B.

Érdemjeggyel értékelt vallásismereti teszt (VCR/verificarea cunoștințelor religioase), mely a következőkből áll:

 - két tizedesjegyig, kerekítés nélkül kiszámított V-VIII. osztályos évi átlagok számtani középarányosa - római katolikus vallás tantárgyból, melynek minimális átlaga legalább 7-nek kell lennie.

MEGJEGYZÉS:

- a vallási ismeretek ellenőrző tesztje (VCR) a képességvizsga (APT/aptitudini) végső osztályzata.

 

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

 

Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:

  1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
  2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

     (Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

  1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
  2. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolat.
  3. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolat.
  4. Keresztelési (és bérmálási - annak, aki már bérmálkozott) anyakönyvi kivonat;
  5. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009 ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869 (9.00-14.00), E-mail: gmgkdirector@gmail.com,Website: www.gmgkliceum.ro

 

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)

(részlet a 2022/V. érseki körlevélből)