Csíksomlyói búcsú

Hálát adunk a jó Istennek, hogy a 2021-es csíksomlyói búcsúnkat a Kissomlyó és Nagysomlyó nyergének Hármasoltáránál tarthatjuk meg. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság május 10-i ülése után feloldották azt az intézkedést, amely lakhelyhez kötötte a vallási rendezvényeken, zarándoklatokon való részvételt. Jelenleg folyamatban van az Egészségügyi Minisztérium és a Kulturális Minisztérium közös módszertanának kidolgozása, amely a vallási zarándoklatokon való részvételt szabályozza, ehhez igazodva történik majd a csíksomlyói búcsún való részvétel. 

Legfontosabb tudnivalók:

1.     nem engedélyezett az autóbusszal szervezett zarándoklat;

2.     be kell tartani a közegészségügyi szabályokat: maszk viselése, távolság betartása;

3.     ajánlatos, hogy a keresztalják a fertőzésen átesett vagy beoltott személyekből álljanak;

4.     a zarándokok csak hivatalos kitűzővel vehetnek részt;

5.     a kitűzőket a főesperességeken keresztül kapják meg a plébániák;

6.     a keresztalják ne menjenek be a kegytemplomba, hanem a kegytemplom mellett elhaladva tartsanak a nyereg felé;

7.     kérjük a lelkipásztorokat, hogy segítsenek a gyóntatásban és áldoztatásban;

8.     részletes információkért a főesperesi hivatalokhoz kell fordulni.

            A résztvevők eloszlása régiók szerint, a hívek számához arányítva:

Főesperesi kerület

Résztvevő hívek száma

Torda-Aranyos

40

Belső Szolnok

90

Gyergyó

1500

Gyulafehérvár-Hunyad

230

Kézdi-Orbai

1500

Kolozs-Doboka

210

Maros Küküllő

1000

Kovászna-Brassó

1500

Szeben-Fogaras-Erzsébetváros

90

Székelyudvarhely

2000

Alcsík

5400

Felcsík (Csíkszereda kivételével!)

6600

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

500

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

500

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

500

Moldvai csángók

450

Összesen

22110

Minden zarándoknak (a térségét megjelölő) kitűzővel kell rendelkeznie, ezek a főesperességeken vehetők át. A csíkszeredai hívek személyazonossági igazolvánnyal is részt tudnak venni, de a közösségi hovatartozás érzésének megerősítése érdekében 15.000 kitűző készült számukra is.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala május 22-re önkénteseket keres a búcsú zökkenőmentes lebonyolításához. Részletek/jelentkezés: https://tinyurl.com/yvy79pw4

(részlet a 2021/VI. érseki körlevélből)