Egy éve szentelték püspökké Kerekes László gyulafehérvári segédpüspököt

Isten éltesse Kerekes László segédpüspököt! Fotó: Romkat.ro

Uram, Te tudod, hogy szeretlek (Jn 21,15–17) – válaszolta Szent Péter apostol Jézusnak, amikor megkérdezte tőle, hogy „Szeretsz engem?”, és ezt választotta püspöki jelmondatául Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök is, akit egy évvel ezelőtt, 2020. augusztus 29-én szenteltek püspökké a csíksomlyói kegytemplomban.

Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia akkori plébánosát Tharros címzetes püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé. Az egy évvel ezelőtti ünnepségen Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt a főszentelő püspök, a társszentelők pedig Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspökök voltak.

Kerekes László püspökké szentelését 2020. augusztus 29-én tartották. Fotók: Bodó Márta
A püspökké szentelése előtt Kerekes László portálunknak adott interjújában kiemelte, hogy papnak lenni nem szólistaszerep, így a püspöki szolgálat is a szeretetről és az egységről szól. A szentelési szentmisén Kovács Gergely érsek is felidézte ezt, majd hozzátette: „Úgy érzem, hogy ennél nemesebbet, ennél többet nem is kívánhatok, mint szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét.”

Szívből kívánjuk, hogy az Úr adjon erőt, kitartást, lelkesedést szolgálatuk betöltéséhez!

Romkat.ro