Eledelszentelés Csíkszereda főterén

2000 évvel ezelőtt és ma Krisztus tanújának lenni nem más, mint tanúskodni „az ő feltámadásáról”, meg arról, hogy az apostolok vele együtt ettek-ittak „halálból való feltámadása után” (ApCsel 10, 41). A feltámadásba vetett keresztény reménységet a föltámadt Krisztussal történt találkozások fémjelzik. Mi is feltámadunk mint Jézus, csak őáltala, ővele és őbenne. 
 

Eledelszentelés, Csíkszereda 2014.04.20. Fotó: Csúcs Endre

Szent Péter apostol  pünkösdi beszédében erről szólt, idézte és magyarázta a l6.zsoltárt. Isten mindenhatóságában majd megadja a romolhatatlan életet testünknek, amikor Jézus feltámadásának ereje által egyesíti lelkünkkel. 

Fotó: Csúcs Endre

Ki fog feltámadni? Minden ember, aki meghalt: Akkor előjönnek, akik jót cselekedtek, az élet feltámadására... (Jn 5, 29). 

P. Balla Barnabás pálos atya. Fotó: Csúcs Endre

Miképpen?  Szt.Pál a  Fil 3, 21-ben vallja: testünket hasonlóvá teszi  megdicsőült testéhez. Az 1Kor 15, 35-53-ban   hirdeti: ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romolhatatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. 

Az utolsó sor megszentelése. Fotó: Csúcs Endre

Hogyan? Ez a"hogyan" túlhaladja elképzelésünket és megértésünket; csak a hit szerinti élet által érthető és elérhető. Szent Ireneusz vértanú vallja: Az Eucharisztiában való részesedésünk megadja testünk Krisztus általi átalakulásának első izét: testünk is, amely részesedik az Eucharisztiából, többé nem romlandó, mert bírja a feltámadás reménységét.

 

A Megyeházától tekintve. Fotó: Csúcs Endre

Mikor teljesedik be a feltámadás? Véglegesen az utolsó napon, a világ végén. Addig viszont hittel valljuk: Krisztus feltámadt, ezért mi is feltámadunk. 

Az áldást követő himnuszok alatt. Fotó: Nagy István

Krisztus feltámadását, győzelmét ünnepeljük húsvétkor és minden szentmisében. Így készülünk a  boldog  találkozásra a feltámadt és megdicsőült  Krisztussal, hogy országában jobbjára állhassunk. 

A papság bevonul és a hívek haza térnek. Fotó: Csúcs Endre

 Jó étvágyat! Áldott húsvéti ünneplést kívánunk, remélve a 2015. évi találkozásban. 
 

Tíz perc alatt üres lett és tisztán maradt a tér. Fotó: Csúcs Endre

A jövő évi ételszentelésig a csíksomlyói Salvator hegyén álló kereszt feliratának szövegével kérjük Urunkat:
Isten, tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben.

Előzetes: Ételszentelési képek, Csíkszereda 2014.
Ételszentelés Csíkszeredában - a székelyhon.ro szerint
A Duna TV beszámolója: http://www.hirado.hu/videok/?video=119024

 

http://dkjozsef.blogspot.ro/2014/04/a-csiki-etelszentelesi-kepek.html