Elhunyt paptestvérek 2013-ban

1. Msgr. GAJDÓ Zoltán pápai káplán, nyugalmazott négyfalu-türkösi plébános, életének 73., papságának 50. évében – aranymiséje előtt – 2013. február 8-án, pénteken meghalt Sepsiszentgyörgyön a kórházban. Eltemették szülőfalujában, Kézidszászfaluban a templomkerítésben 2013. február 11-én, hétfőn. Ő építette az első boldoggá avatott székely, Altorjai báró Apor Boldog Vilmos vértanú győri püspök tiszteletére az első templomot Hosszúfaluban.

2. Msgr. Peter JÄGER pápai káplán, temesvári és gyulafehérvári tiszteletbeli kanonok, gyulafehérvári nyugalmazott rektor és filozófia professzor, temesvári egyházmegyés pap, életének 74., papságának 50. évében – aranymiséje előtt – 2013. február 11-én, hétfőn meghalt Gyulafehérváron a kórházban. 2013. február 18-án, hétfőn mutattak be koporsója jelenlétében gyászmisét 12 órakor a gyulafehérvári székesegyházban és 18 órakor az új-aradi plébániatemplomban, majd február 20-án, szerdán, temették el Augsburgban az Alter Ost-Friedhof temetőben édesanyja mellé.

3. Msgr. ORBÁN László pápai prelátus, c. esperes, nyugalmazott gyergyóremetei plébános, életének 95., papságának 70. évében – rubinmiséje előtt – 2013. március 11-én, hétfőn hajnalban meghalt Gyergyószentmiklóst, a Szent Erzsébet Öregotthonban. Eltemették végakarata szerint Gyergyóremetén 2013. március 13-án, szerdán, a régi templom – Hősök emlékműve szomszédságában.

4. Nt. ANDRÁS Zoltán szentszéki tanácsos, marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármel beszolgáló lelkésze, nyugalmazott nyárádselyei lelkész, életének 65., papságának 37. évében 2013. március 19-én, kedden Gernyeszegen meghalt. Eltemették szülőfalujában, Csíkszentgyörgyön a templomkerítésben 2013. március 22-én, pénteken.

5. Nt. FÜLÖP Béla szentszéki tanácsos, nyugalmazott radnóti plébános, életének 57., papságának 31. évében 2013. július 12-én, pénteken, Székelyudvarhelyen meghalt a Pastor Bonus papi otthonban. Eltemették szülőfalujában, Ditróban szülei mellé a temetőben 2013. július 14-én, vasárnap.

6. Nt. POLGÁR János almásfegyverneki plébános, tiszteletbeli esperes, nagyváradi egyházmegyés pap (1980-tól), 1973-1980 gyulafehérvári egyházmegyés pap volt, életének 65., papságának 40. évében, 2013. július 30-án, kedden Almásfegyverneken meghalt. Eltemették szülőfalujában, Párincsán, Bákó megyében. 2013. július 31-én, szerdán. (A román gyászjelentés szerint Ioan Pogar szülőfaluja Vladnic, BC. Nagyváradon halt meg. Vladnicon temették 2013. augusztus 2-án, pénteken. In: Lumina Creştinului, Iaşi, septembrie 2013,23.)

7. Ft. SIKLÓDI Sándor clevelandi (Ohio, USA) Szent Imre magyar egyházközség plébánosa életének 66., papságának 42. évében 2013. július 31-én, szerdán Clevelandben, kórházban halt meg. Eltemették a clevelandi Szent Kereszt temetőben 2013. augusztus 26-án, hétfőn.

8. Ft. SIMON Miklós nyugalmazott hernádi plébános, váci egyházmegyés pap (1991-től), 1983-1991 gyulafehérvári egyházmegyés pap volt, életének 66., papságának 30. évében 2013. szeptember 16-án, hétfőn, Mohorán meghalt, ahol nyugdíjas korában kisegítő lelkész volt. Eltemették ugyanott a helyi temetőben 2013. szeptember 25-én, szerdán.

 9. Nt. KOVÁCS Jakab címzetes esperes, csatószegi nyugalmazott plébános, életének 94., papságának 66. évében 2013. szeptember 27-én, péntek este meghalt Gyergyószentmiklóst az Árpád-házi Szent Erzsébet Öregotthonban. Eltemették szülőfalujában, Székelyhodoson 2013. október 1-én, kedden.

10. Msgr. BORBÉLY Gábor apostoli protonotárius, kanonok, csíkszeredai nyugalmazott főesperes-plébános, meghalt életének 83., papságának 56. évében 2013. szeptember 28-án, szombaton hajnalban, nagygalambfalvi otthonában. Eltemették szülőfalujában, Nagygalambfalván szülei mellé a temetőben 2013. szeptember 30-án, hétfőn.