Elhunyt Szirmai Béla pápai káplán

Szirmai Béla pápai káplán, tb. kanonok, nyug. plébános 2017. május 8-án, hajnal 2 órakor, a brassó-bolonyai plébánián elhunyt. Az érte végzett gyászmise és temetés a brassó-bolonyai plébániatemplomban lesz május 11-én, csütörtökön déli 12 órától, majd ezt követően a helyi Postaréti római katolikus temetőbe helyezik örök nyugalomra.

 

Gyászjelentő:

A sepsi-barcasági főesperesi kerület, a Brassó-bolonyai  egyházközség és a rokonok nevében, a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Ft. Msrg. Szirmai Béla

pápai káplán, tb. kanonok, nyug. plébános

életének 94., papságának 68. évében, 2017. május 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

A Jó Pásztor nyomába szegődve, Csíkszentmártonban 1950-1951, Szászrégenben 1951-1966 között segédlelkészként,  Szászrégenben 1966-1979, Türben 1979-1983-ig plébánosként, 1983-tól a brassó-bolonyai plébánián nyugalmazottként  szolgálta isteni Mesterét és a rábízott híveket.

Életét a rendíthetetlen hit és az Egyházához fűződő hűség, szolgálat jellemezte.

A keresztény hitet híveinek átadva, isteni Mesterét követve, igazi papként élte életét.

A lelke üdvéért végzett szentmise és temetési szertartás 2017 május 11-én, csütörtökön 12 órakor lesz, a brassó-bolonyai  plébániatemplomban. Földi maradványait, a Postaréti római katolikus temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Papi jelmondata:  „Igen, Atyám! (Mt 11, 26)

Az örök világosság, amelyet másoknak is olyan lelkesen hirdetett, fényeskedjék neki!

Brassó, 2017. május 8.