Érseki körlevél Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára

Szám: 175–2014.
Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója

Márton ÁronA jó Isten kegyelméből, folyó év február 12-én emlékezünk Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára.
A központi megemlékezésre, a szentelés színhelyén, Kolozsváron kerül sor, melynek során háromnapos rendezvénnyel tisztelegnek nagy püspökünk emlékének.
A főegyházmegye más helységeiben is szerveznek megemlékező ünnepségeket.

Ezúton kérem Tisztelendő Paptestvéreimet, hogy február 9-én (vasárnap), és 12-én (a szentelés napján) emlékezzenek meg a jeles évfordulóról. A szentmise bevezetőjében és a szentbeszédben is emlékeztessük híveinket Márton püspök úr erényeire és buzdítsuk példájának követésére a szenvedések viselésében, a helytállásban és a példás keresztény élet megélésében.
Az egyetemes könyörgésekben kérjük Istent, adja meg mindanyiunk kitartó imájára, hogy mielőbb szentjeink között tisztelhessük volt főpásztorunkat.

Szeretettel kérem Tisztelendő Paptestvéreimet, hogy a szentmisék végén, ezután is imádkozzák híveikkel együtt a hivatalos imát (Istenünk, Te Áron püspököt…) – Isten Szolgája Márton püspök boldoggá avatásáért.

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események