Felvételi a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe

Az Isten mindenkit meghív az Ő követésére és mindenkinek személyre szabott hivatást ad. Nekünk az a dolgunk, hogy felismerjük mire hív az Isten és ha felismertük, akkor kövessük. Ehhez bátorság kell.

Ha hallod a papi életre hívó Isteni szót, ne késlekedj, hanem bátran válaszolj: „itt vagyok Uram, engem küldj!”

A szeminárium az a hely, ahol fel lehet készülni az Úr követésére, ezért ide várjuk mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak.

Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne keményítsd meg szíved!

Szeretettel várunk!

Ft. dr. András István

                                                                                                             rektor

 

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál vagy telefonon a rektornál

            Levélcím: Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009-Alba Iulia

            Telefonszám: Ft. dr. András István – 0752 245 060

Jelentkezési határidő: 2022. július 9.

 

            Felvételi:

                        Előkészítő és felvételi: 2022. július 11–14. (Papnevelő Intézet).

                        Érkezés: 2022. július 10., vasárnap este 19.00 óráig.

            A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata
 • Keresztelési és bérmálási igazolás
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)
 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás (N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.)
 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)
 • A plébános ajánló levele
 • Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

 

A felvételi két részből tevődik össze:

 1. felvételi a szemináriumba
 2. felvételi az egyetemre
 1. Felvételi a szemináriumba:
 • egy motivációs levél, amelyben a jelölt elmondja, hogy miért szeretne pap lenni
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el
 • a plébános ajánlólevele.
 1. A felvételi az egyetemre:
 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot)
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

Mindkét intézetbe való felvételről a végső döntést a Főpásztor hozza meg.

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

            A felvételi vizsga tételei:

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyaga – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

            I. Szentírásismeret

            1. A Szentírás (p. 5-8);

            2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

            3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

            4. Újszövetség (p. 62-63);

            5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

            6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

            Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            II. Egyháztörténelem

            1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

            2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

            3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

            4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

            5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

            Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            III. Hitünk alapjai

            1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

            2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

            3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

            4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

            Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

            Bővebb információ: www.seminarium.ro

            Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134

            Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com

 

(részlet a 2022/V. érseki körlevélből)