Felvételi a Papnevelő Intézetbe

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók – 2015.

Papképzés – Pasztorális szak
Krisztus ma is, mint kétezer évvel ezelőtt, meghív embereket, hogy Őt szorosabban kövessék, életüket Neki ajándékozva evangéliumát hirdessék a világnak. Ez a hivatás ajándék, Krisztus kiválasztásának, meghívásának eredménye a lélekben. Sokszor nem is értjük egészen, csak "érezzük". A hivatással együtt jár a küldetés is, amelyre készülni kell emberileg, lelkileg, szellemileg. Kétezer éve maga Jézus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Napjainkban – a világ különböző részein – szemináriumokban készülnek az ifjak erre a különleges szolgálatra, életformára. Gyulafehérváron is ugyanez történik, s ennek az útnak az első lépése a felvételi a szemináriumba, amelyet idén nyáron is megrendezünk, és amelyre nagy szeretettel várjuk a papságra jelentkezőket.
Jelentkezés:
 •  a helyi plébánoson keresztül, postai úton, a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano-Catolic, 510009. Alba Iulia, Str. Bibliotecii nr. 3, Jud. Alba);
 • jelentkezési határidő: 2015. július 10-ig;
 • előkészítő és felvételi 2015. július 13-17 között a Papnevelő Intézetben;
 • 2015. július 12-én, vasárnap este 19.00 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban – a szükséges okmányokkal.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
 • Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;
N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.
 • Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Érsek úrhoz illetve az illetékes megyéspüspökhöz – saját kezűleg – írt kérvény;
A felvételi díja:
 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.
A felvételi vizsgáról:
 érettségi vizsga átlaga – 50%
 felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a
felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5) osztályzatot).
 a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami
nem lehet kisebb, mint 6,00.
 papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók
bírálnak el; A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli
vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.
 
A felvételi vizsga tételei
Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni. 
I. Szentírásismeret
1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).
Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
 
II. Egyháztörténelem
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).
Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály
számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv
oldalszámait jelölik).
III. Hitünk alapjai
1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);
Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
Eredményhirdetés:
A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.
Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:
- Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745-770134
- Prefektus: András István, Mobil: 0740-551159, E-mail: istvan_andras@hotmail.com