Tudnivalók a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe való felvételiről

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant.

Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének. A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik ezt meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Várjuk mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak. Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne keményítsd meg szíved!

                                                                         Szeretettel várunk:                                                                                                                                        Ft. dr. András István, rektor

 

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál

(Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 - Alba Iulia)

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 11.

Előkészítő és felvételi: 2020. július 12 – 17. (Papnevelő Intézet).

Érkezés: 2020. július 12. vasárnap este 19.00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

            Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;

            Keresztelési és bérmálási igazolás;

            Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);

            Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;  N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

            Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);

            A plébános ajánló levele

            Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

 

A felvételi díja:

70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

. érettségi vizsga átlaga – 50%

. felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).

. a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.

. papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli/szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

 

A felvételi vizsga tételei

 

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest, kérjük ezt figyelembe venni.

 

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

 

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

 

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

 

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

 

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

 

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

 

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb információ: seminarium.ro

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com

(részlet a 2020/IV. érseki körlevélből)