Ferenc Szentatya csíksomlyói zarándoklatának első évfordulója

„Szívem ujjong üdvözítő Istenemben” (Lk 1, 47). A Szűzanya öröméneke jut eszembe, amikor 2019. június 1-jére gondolok vissza, hisz a Gondviselés megadta azt a kegyelmet, hogy Szent Péter utódját, Ferenc Szentatya személyében, Csíksomlyón köszönthettük. Szentbeszédében a zarándoklat fontosságáról és mibenlétéről, átalakító és egymás testvéreivé tevő erejéről elmélkedett a pápa: „Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton”. Együtt könnyebben haladunk, fejlődünk és viseljük el az élet nehézségeit, megpróbáltatásait. A koronavírus-járvány sok mindenre megtaníthatott bennünket, de leginkább arra, hogy milyen rossz, amikor távol kell tartanunk magunkat szeretteinktől. Most, amikor megemlékezünk Ferenc Szentatya erdélyi látogatásáról, újítsuk meg a Szeretetbe vetett hitünket, azáltal, hogy együtt járva építjük „Isten országát és annak igazságát” (Mt 6, 33).

Hálánk jeléül imádkozzuk el Szentatyánkért az alábbi imát, könyörögve érte, hogy továbbra is jó egészségben vezethesse a rábízott nyájat, a napokban mondott szentmisék egyetemes könyörgéséhez pedig használjuk a mellékletben található kéréseket.

Ima Ferenc pápáért

Gondviselő Istenünk,
aki életünket Jó Pásztorként vezeted,
Szent Péter utódában, Ferenc pápánkban
atyát és testvért ajándékoztál nekünk.
Add, hogy mindig meghallja a Szentlélek biztos hangját,
elöl járjon a szeretetben, és életével továbbra is tegye élővé örömhíredet.
A vele való találkozás élményének felidézése
szítsa fel bennünk az egy test közösségéhez való tartozás vágyát,
és az evangélium tiszta forrásának frissességéből naponta merítve
eljussunk együtt örök országodba.
Ámen.


EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Ferenc Szentatya csíksomlyói zarándoklatának első évfordulóján

1. Urunk Istenünk! Add, hogy közös földi zarándoklásunk idején soha ne szakadjon el tőlünk senki, hanem a Te kezedet és egymás kezét megfogva megtanuljuk, hogyan kell összevarrni a jövő szálait!

2. Urunk Istenünk! Add, hogy hívő néped a szenvedések és megpróbáltatások közepette se fáradjon el keresni az élet vizének forrását, amelyből mindig új erőt meríthet közös zarándokútjához!

3. Urunk Istenünk! Add, hogy merjünk földbe hullott búzamagként kockáztatni, bízva abban, hogy Te soha nem okozol nekünk csalódást, hanem mindig megajándékozol a bő termés örömével!

4. Mennyei Atyánk! Add, hogy Szent Fiad, Jézus Krisztus édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária igenjét bátran kimondva elindítsuk a gyengédség forradalmát, felemelve a kicsinyeket és az éhezőket, gyakorolva a kiengesztelődést és énekelve az Úr irgalmát!

5. Mennyei Atyánk! Gyermeki hálával és örvendezéssel emlékezünk vissza Ferenc Szentatyánk látogatására, aki azért jött, hogy megerősítsen minket, testvéreit. Kérünk, add neki a bölcsesség és az erő Szentlelkét, hogy bátran hirdesse a világban életadó evangéliumodat!

6. Irgalmas Istenünk, aki „megkönyörültél és kiválasztottad” Ferenc pápánkat, kérünk, hogy Szentatyánk mindig érezze magán irgalmas tekintetedet, mellyel meghívtad és neked ajándékoztad őt!

(részlet a 2020./VI. érseki körlevélből)