Főegyházmegyei gyűjtés a katolikus sajtó javára

D. a J. Kr.! 
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 
 
Szám: 532–2017.
 
Folyó évi IV. körlevélben 396–2017. szám alatt főegyházmegyei gyűjtést hirdettem meg a Mária Rádió javára.
Jelen körlevelemben módosítom az említett rendelkezést és a meghirdetett gyűjtést kiterjesztem az erdélyi római katolikus egyházi sajtó egészére, dátumát pedig áthelyezem húsvét VII. vasárnapjára – (2017. május 28-ra).
A Mária Rádió áldásos szolgálatának támogatása mellett az írott sajtóra, annak nyomtatott és internetes változatára, kommunikációs csatornáink fejlesztésére és egy videostúdió létrehozására is gondot kell viselnünk.
Összhangban a főegyházmegyei zsinat rendelkezésével, elrendelem, hogy az idei évtől – a katolikus sajtó javára – a társadalmi kommunikáció világnapján, amelyről a világegyházban is megemlékeznek, főegyházmegyei gyűjtést tartsanak minden plébánián. (98. sz. rendelkezés, Gyulafehérvári Főegyház-megye, Zsinati Könyv, Kolozsvár 2001., 194. o.)
Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy húsvét VI. vasárnapján – minden szentmisén – olvassák fel alábbi üzenetem a hirdetésekben. A gyűjtés eredményessége érdekében plakátokat is szétküldünk a Verbum segítségével. Kérem azok megfelelő helyre történő kihelyezését!
Ahhoz, hogy a főegyházmegyei gyűjtés mielőbb célba érhessen, kérem a Paptestvéreket, hogy a begyűlt adományokat szíveskedjenek június 10-éig a főesperesi központokba eljuttatni.
Segítő közreműködésüket ebben a fontos és mindannyiunktól áldoza-tot kívánó – de a lelkek szolgálatát segítő – ügyben is hálásan köszönöm!
 
----------------------------
 
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!
 
Az Úr Jézus mennybemenetele előtt, missziós parancsában az apostolok lelkére köti: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28, 19a) 
 
Az egyháznak, amely tevékenységét e felszólítás fényében igyekszik végezni, az evangélium hirdetésének nemcsak régi és jól bevált útjait, hanem az új lehetőségeket is támogatnia kell. Az egyház kétezer éves történetéhez viszonyítva a média újnak számít, a mai világban viszont annál is inkább hatékony módja a hírközlésnek, a véleményformálásnak, a közízlés alakításának. Térségünk lakossága is egyre határozottabb lépéseket tesz a „virtuális kontinensen”, napi fogyasztói vagyunk a média klasszikus és új, közösségi formáinak is.
 
Abban a korban, amikor a média nemcsak az emberek munkahelyén és otthonaiban van jelen, hanem szinte az életünk minden pillanatában kapcsolat-ban vagyunk vele, sürgető igény és feladat, hogy minél hatékonyabb módon biztosítsuk ebben a közegben is az evangélium üzenetének megjelenítését.
 
A bő negyedszázada újraindult katolikus sajtó, egyházmegyei fenntartású lapjaink, a Vasárnap és Keresztény Szó, a több mint tízéves Mária Rádió és internetes portálunk, a megújult romkat.ro oldal – szerény lehetőségeik szerint – ezt próbálják szolgálni. Az ő munkájukhoz anyagi alapra, elegendő számú és megfelelően képzett munkatársakra is szükség van.
 
Korábbi, zsinati döntésünk szellemében arra kérem főegyházmegyénk hívő közösségét, hogy katolikus sajtónk támogatását tartsa a továbbiakban is szívügyének, elsősorban a megszokott módon: rendeljék meg és olvassák lapjainkat, hallgassák az erdélyi Mária Rádió műsorát és támogassák imával, adománnyal, keressék fel internetes oldalainkat!
 
A társadalmi kommunikáció világnapján – húsvét VII. Vasárnapján – rendkívüli módon is fogjunk össze az erdélyi egyházi média támogatására!
 
Ez alkalommal főegyházmegyei gyűjtést hirdetek és külön anyagi hozzájárulásukat is kérem, hogy a jó hír csatornáit, egyházi sajtónkat fenntartani és fejleszteni tudjuk. 
 
Nem engedhetjük, hogy a zavart keltő hangok között, a különböző érdekeket kiszolgáló világi média hangzavarában a keresztény kommunikációs eszközök veszélybe kerüljenek!
 
Minden kedves testvérem számára hálás szeretettel küldöm főpásztori áldásomat és köszönöm, hogy május utolsó vasárnapján adományaikkal segítik az örömhír csatornáinak fenntartását! 
 
Gyulafehérvár, 2017. március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
 
†György s.k.
érsek