Főpásztori köszönetnyilvánítás a pápalátogatás után

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszönetnyilvánító levélben fejezte ki háláját a pápalátogatás után. A főpásztor szavait olvashatják az alábbiakban:

Szentatyánk csíksomlyói látogatása után, örömmel és hálával a szívemben köszönetem szeretném kifejezni. Őszinte hálával tartozunk a minket szerető Mennyei Atyának, hogy megadta azt a kegyet, hogy Krisztus földi helytartója, Ferenc pápa személyében hozzánk látogathatott. Gyermeki köszönetünk szóljon Ferenc szentatyának, hogy vállalta ezt a nem kis áldozattal járó zarándoklatot. A jó isten áldása kísérje péteri szolgálatában, hogy minél több keresztényt tudjon megerősíteni a krisztusi hitben.

Minden elismerés és köszönet a szervezésben résztvevő főegyházmegyei koordinátoroknak és munkatársaiknak, az önkénteseknek és minden jóakaratú embernek, élükön lelkipásztorainkkal és híveinkkel, akik munkával és imádsággal járultak hozzá, hogy ez a történelmi esemény örök emlékként megmaradjon székely népünk történetében.

Testvéri köszönetemet szeretném tolmácsolni a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozzánk zarándokoló tagjainak, a több ezer anyaországi zarándoknak, akikkel együtt mutathattuk be az ünnepi szentmisét. Köszönet az ünnepi szentmisén résztvevő közjogi méltóságoknak, politikusoknak, különféle szervezetek képviselőinek, akik eljöttek, hogy a rossz idő ellenére is velünk ünnepeljenek. Megköszönve valamennyi résztvevő áldozatát, fegyelmezett részvételét, kérem a csíksomlyói Segítő Szűzanya anyai oltalmát és közbenjárását az elkövetkező időre is.

Számunkra Táborhegy volt a pápalátogatás napja, mert együtt örülhettünk, a csíksomlyói Szűzanya jelenlétében Szent Péter utódjával. Az apostolokhoz hasonlóan lejöttünk a hegyről, de szívünkben őrizzük az ott megtapasztalt örömöt és békét, a túláradó kegyelmekkel együtt.

Arra kérlek, testvéreim, hogy a hétköznapi életbe visszatérve, megerősödve őseink hitében és erényeiben folytassuk a mindennapi küzdelmet és helytállást. Erősítsen ebben az elhatározásunkban a pünkösdkor kiáradó Szentlélek hét ajándéka.