Gazdasági Osztály közleményei (2018. július 11.)

A. Néhány szempont a plébánia átadás-átvétellel kapcsolatban:

 1. A működéshez szükséges a plébánia banki folyószámlájához kötődő adatok aktualizálása. Ahhoz, hogy az újonnan kinevezett plébános hozzáférhessen a számlához, az alábbi iratokra van szükség:
 • az Állami Pénzügyi Hivatal (ANAF) által kibocsátott adószám (certificat de înregistrare fiscală): szükséges az eredeti irat bemutatása, a bank másolatot tart meg;
 • a számla hozzáféréséhez jogosult személy személyazonossági igazolványának (carte de identitate) bemutatása eredetiben, a másolat a banknál marad;
 • Főegyházmegyei Hatóság által kibocsátott igazolás. Ennek kiállításához szükség van az érvényes személyazonossági igazolvány adataira, amelyeket kérünk postán vagy pk@romkat.ro e-mail címre elküldeni.
 1. Vagyoni helyzet alapos felmérése:
 • az ingó és ingatlanok leírása (épületek, mezőgazdasági területek, erdők…);
 • tartozások pontosítása, ezekről leltár készítése. Javasoljuk a korábban már kiküldött jegyzőkönyv-minta használatát az anyagiak ügyében.
 1. Az ingatlanok jogi helyzetének áttekintése, telekkönyvek létezésének számbavétele.
 1. A bérbe adott vagy vett ingatlanok pontos leírása, azok bérszerződésének áttanulmányo-zása (különös tekintettel az érvényességre).
 1. Erdőgazdálkodás esetében érvényes üzemterv létezésének ellenőrzése.
 1. Az alkalmazottak pontos státusa, feladatkörük behatárolása és azok teljesítése
 1. A későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében ajánlatos ellenőrizni:
 • az állami pénzügyi hivatalnál (ANAF) milyen adókötelességek voltak bejelentve a 010-es formanyomtatványon;
 • ha az illető plébánia nem ÁFA fizető – nincs RO-s adóazonosítója – akkor nincs semmilyen adókötelezettsége az államkassza fele; ez esetben le kell tenni a 070-es formanyomtatványt, amely felmenti az időszakos jelentési kötelezettség alól;
 • a helyi adóhivatalnál: milyen ingatlanok vannak megadóztatva? Fontos tudni, hogy műemléképületekre és nem mezőgazdasági területre nincs adókötelezettség.

B. Pályázási tervek előkészítése

Az elmúlt időszakban a Magyar Kormány, különböző támogatáskezelők közvetítésével, számos esetben jelentős anyagi segítséget nyújtott egyházi vonatkozású tervek megvalósításához. Magyarország jövő évi költségvetésének függvényében írják majd ki szeptember után a következő pályázatokat. Bár még nem ismeretes a pályázati kiírások tárgyköre, arra biztatjuk Főtisztelendő Plébános urakat, hogy tervezzenek és jövőre szóló beruházási szándékaikat közöljék a Főegyházmegyei Hatósággal is. Az életképes projektek sikeres megvalósításának egyik fontos feltétele az alapos tervezés.

Folyó év február 12-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél tett látogatásunk alkalmával, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program folytatásának szándékáról biztosított. Mint ismeretes főegyházmegyénkben 29 óvoda/bölcsőde létesül, vagy felújításra kerül. Az elmúlt esztendőben az Érsekség összesítése alapján kapták meg plébániáink az óvodaprogram keretében a támogatásokat.

Tisztelettel kérjük, hogy óvodafejlesztéssel kapcsolatos terveiket időben jelezzék Gazdasági Osztályunknak.

Az Érsekségen keresztül is le lehet adni a pályázatokat a bukaresti Vallásügyi Államtitkársághoz; elsősorban templomfelújításokra lehet központi állami támogatásra pályázni.

Biztatni szeretnénk Főtisztelendő Paptestvéreinket, hogy a pasztorális munka mellett, a sokszor megterhelő, de mégis jelentős anyagi szükségletek fedezéséhez, éljenek a különböző pályázatok adta lehetőségekkel.

Terveik megvalósulásához Isten bőséges áldását kérjük, és egyben sikeres pályázást kívánunk!

C. Nyugati segélyszervezetekhez benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók:

A Gyulafehérvári Főegyházmegye plébániái és más egyházi intézményei az alábbi szervezetekhez fordulhatnak támogatásért különféle célra. Felelősen átgondolt és reálisan megírt pályázatoknak van esélye támogatás elnyerésére. A pályázatokat közvetlenül vagy közvetve (az érsekségen keresztül) lehet benyújtani. Kivételt képeznek a Linz-i pályázatok, amelyeket összegyűjtve továbbítunk Linzbe. Tisztelettel kérjük, hogy a közvetlenül benyújtott pályázatokról is küldjenek egy példányt az Érsekségre.

A főegyházmegyei ajánlás kivétel nélkül, minden pályázathoz szükséges. Minden – pályázatot fogadó – szervezetnek megvan a saját pályázati űrlapja, ami az illető szervezet honlapján többnyire elérhető, vagy kérésre továbbítjuk az érdeklődőknek.

Támogató szervezet

Mire lehet pályázni?

Elérhetőség és

információ

Benyújtás/

elbírálás

határideje

Missio Pro Europa

Ausztria

Pasztorális tevékenységhez kapcsolódó kellékek (projektor, hangosítás, laptop, videó biztonsági rendszer)

www.missio.at

Elbírálás októberben

Renovabis

Németország

Szervezeti fejlesztések, programok

www.renovabis.de

Elbírálás folyamatos

Kirche in Not

Németország

Evangélizációval kapcsolatos programok

www.kirche-in-not.de

Elbírálás folyamatos

Osthilfe Fonds der Diözese Linz – Linz-i Egyházmegye Segélyalapja

Pasztorációval, médiaszerepléssel kapcsolatos tevékenységek, képzések. Nőknek szánt programok

www.caritas-linz.at

Benyújtás február végéig

Kérdéseikre szívesen válaszol Kovács Imre projektfelelős a 0744-793633-as számon, vagy az imre.kovacs@romkat.ro email címen.

(részlet a VII/2018. érseki körlevélből)