Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Főegyházmegyénkben farsang utolsó vasárnapja az ifjúság napja. Dicséretes dolog, hogy ez alkalomból több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni.

Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek:

 • Ifjúsági csoportvezetők téli tábora
 • Ifjúsági lelkészségek regionális találkozója – a Gyulafehérvári-, Szatmári-, Nagyváradi- és Temesvári egyházmegyék ifjúsági lelkészségeinek részvételével
 • Ifjúsági lelkészségek országos találkozója – a romániai római- és görögkatolikus egyházmegyék ifjúsági lelkészségeinek részvételével
 • „Teljes Szívvel” - ifjúsági csoportvezető képzés
 • FIF Fórum – a FIF elnökségének körútja az egyházmegye székelyföldi régiójába; találkozás az ifjúsági csoportok vezetőivel
 • Resurrexi – ifjúsági ének-zenecsoportok találkozója és képzése
 • FIF Kupa – ifjúsági csoportok sportnapja
 • Önkéntesek tábora
 • Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
 • FIF hálaadó est
 • FIF munkatársak találkozója

Szeretettel kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy ezeket a programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe, és buzdítsák őket a részvételre. Részletesebb informácókat az ifjúsági lelkészség honlapján találhatnak: www.fif.ma

A FIF tevékenységének támogatásához főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 33.786 lejjel járultak hozzá.

Megköszönve Főtisztelendő Testvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2017. február 26-án, évközi 8. vasárnapon szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyűlt adományokat juttassák el a szokásos módon a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

Az ifjúság vasárnapján főpásztori áldásommal együtt tolmácsolják Szentatyánk buzdító szavait, melyeket a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó imavirrasztásán mondott a fiataloknak: „Jézus, aki az út, arra hív téged, hogy hagyj nyomot a történelemben. Ő, aki az élet, arra hív, hogy hagyj nyomot, amely élettel tölti meg történelmedet és mások történelmét. Ő, aki az igazság, arra hív téged, hogy hagyd el az elkülönülés, a megosztottság útjait. Az Úr áldja meg álmaitokat!”

 

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIOCEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

RO–505200. FAGARAS, Str. V. ALECSANDRI nr. 1.

Web: www.ekip.ro; Tel. 0740-558015 (Tamás Barna ifj. lelkész); E-mail: ifilelkesz@yahoo.com

BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) FAGARAS

COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521

(részlet az I./2017. érseki körlevélből)