Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Főegyházmegyénkben az IFJÚSÁG ÉVE van. A tematikus évet meghirdető körlevelemben a fiatalok evangelizációját tűztem ki célul, arra kérve minden lelkipásztort és a jövő generáció nevelésével megbízott munkatársamat, tekintsék szívügyüknek a fiatalok hitre való vezetését. Ennek fényében négy vasárnapot jelöltem meg, melyek közül kiemelkedik farsang utolsó vasárnapja, ami hagyományosan is az „Ifjúság Vasárnapja” Főegyházmegyénkben. Nyomatékosan kérem Paptestvéreimet, hogy szíveskedjenek ezen a napokon a közösség figyelmét és ünneplését az ifjúságra irányítani.

Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Munkájukat a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni.

Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek:

 • Teljes Szívvel – ifjúsági csoportvezető képzés
 • Teljes Szívvel Forte – ifjúsági zenecsoportvezető képzés
 • Teljes Szívvel Clerical – papoknak és kispapoknak szervezett képzés ifjúságpasztoráció témakörben
 • FIF körzeti képviselők képzése
 • FIF PR képzés
 • Resurrexit Keresztény Zenefesztivál – Erdély ifjúsági zenecsoportjainak találkozója
 • Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó
 • Légy Tűz! – dicsőítő est sorozat fiataloknak
 • FIF Kupa – keresztény szellemiségű sportnap
 • FIF Fórum – találkozás az ifjúsági csoportokkal
 • FIF önkéntesek napja
 • FIF munkatársak elköteleződésének napja
 • Párkapcsolati Hangoló – önismeret párkereső fiataloknak

Szeretettel kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy az előbbi programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe és buzdítsák őket a részvételre. Részletesebb információkat az ifjúsági lelkészség honlapján találhatnak: www.fif.ma

Népünk megmaradásának és jövőjének záloga az ifjúság. Ők azok, akik továbbviszik hitünket, hagyományainkat, értékeinket. A FIF célja, hogy tudatos keresztényeket neveljen a fiatalokból, akik Istenhez vezetik a rájuk bízottakat. A Mennyei Atya mindenkit arra hív, hogy kamatoztassa a tőle kapott talentumokat, hogy elvégezze a rábízott feladatot. Ez a meghívás a fiataloknak is szól. Ugyanakkor szükség van olyan felnőttekre, akik vállalják a fiatalok nevelésének, képzésének fáradtságos, de hálás feladatát, hogy a bennük rejlő értékek felszínre jussanak és a szűkebb-tágabb környezetüknek hasznára legyenek. Ebben a munkában a FIF szakemberek és lelkes önkéntes fiatalok munkájára támaszkodik, valamint a főegyházmegye híveire, legyen szó ima- vagy anyagi támogatásról, amely nélkül nem lenne megvalósítható az ifjúság felé végzett szolgálat.

A FIF tevékenységének támogatásához főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 38.987 lejjel járultak hozzá.

Megköszönve Főtisztelendő Paptestvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2018. február 11-én, évközi 6. vasárnapon is szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyűlt adományokat juttassák el a szokásos módon, a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIECEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

RO–505200. FĂGĂRAŞ, Str. V. ALECSANDRI nr. 1.

Web: www.fif.ma; Tel. 0740558015 (Ft. Tamás Barna ifj. lelkész);

E-mail: tamasbarnabas@yahoo.com

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) FĂGĂRAŞ

COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521

Mindannyiuk imádságát, munkáját, áldozatát és adományát előre is köszönöm.

Az Úr térítse meg jóságukat, a maga kegyelmi gazdagságából!

 

(Részlet a 2018/I. Körlevélből)