Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Nemrég zárult Főegyházmegyénkben az ifjúság éve, melyben a fiatalok evangelizációját tűztem ki célul, arra kérve minden lelkipásztort és a jövő nemzedék nevelésével megbízott munkatársaimat, tekintsék szívügyüknek a fiatalok hitre vezetését. Hálás vagyok mindazoknak, akik felkérésemre válaszoltak. Hálás vagyok a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségnek (FIF) azokért a képzésekért és programokért, amelyeket Főegyházmegyénk fiataljai számára szerveztek.

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat alapján, farsang utolsó vasárnapját „az ifjúság vasárnapjának” nevezzük. Dicséretes dolog, hogy ezen a napon több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség, a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik. Örömmel tölt el, valahányszor olyan plébániáról hallok, ahol a fiatalok otthonra találnak, és olyan lelkipásztorokról, akik atyaként fogadják őket.

A FIF vezetői nemsokára személyes levélben keresik meg a plébániák vezetőit. Ebben megtalálják a 2019-re tervezett ifjúsági programokat és egy plakátot is, amely az ifjúság vasárnapját és a gyűjtést hivatott népszerűsíteni. Arra kérem Főtisztelendő Testvéreimet, hogy ezeket a programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe és buzdítsák őket a részvételre. A gyűjtést megelőző vasárnapon, a hirdetés keretében hívják fel a kedves hívek figyelmét az adakozásra.

A FIF tevékenységének támogatásához Főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 38.589 lejjel járultak hozzá.

Megköszönve Főtisztelendő Testvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2018. március 3-án, évközi 8. vasárnapon, az ifjúság vasárnapján, szervezzenek gyűjtést a FIF tevékenységeinek további támogatására. Kérem, a begyűlt adományokat a szokásos módon juttassák el a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF alábbi számlájára.

Mindannyiuk imádságát, munkáját, áldozatát és adományát előre is köszönöm. Az Úr térítse meg jóságukat, a maga kegyelmi gazdagságából!

OFICIUL ROMANO-CATOLIC ARHIDIECEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

530210. MIERCUREA-CIUC, Str. PETŐFI SÁNDOR, Nr. 55.

Deschis la: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) FĂGĂRAŞ

COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521

(részlet a 2019. első érseki körlevélből)