A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Restaurátor Műhelyének beszámolója 2020

Január:

• antifonale restaurálása (töredék, 14. század)
• térképek restaurálása (19. század, Székelyudvarhely)
• Imacsokrok Márton Áron püspöknek c. kiállítás felépítése Búzásbesenyőben
Február:
• térképek restaurálása (19. század, Székelyudvarhely)
• 2 db misekönyv restaurálása (20. század)
• bordosi díszalbum restaurálása (19. század)
• székelykáli iktatókönyv restaurálása (19. század)
Március:
• ereklye hitelesítő oklevelek restaurálása (19-20. század)
• csomafalvi templom tervrajzának restaurálása (19. század)
• székelyhodosi iktatókönyv restaurálása (1891-1893)
Április:
• székelyhodosi iktatókönyv restaurálása (1891-1893)
• Megfeszített Krisztus-metszet restaurálása (Egrestő)
• kánontábla restaurálása (18. század)
Május:
• csíkszentkirályi anyakönyv restaurálása (18-19. század)
Június:
• Apparatus Biblicus c. könyv restaurálása
Július:
• kerelőszentpáli anyakönyv restaurálása
Augusztus:
• gyulafehérvári misekönyvek restaurálása
Szeptember:
• fenyédi anyakönyv restaurálása (19. század)
• levéltárpedagógiai és restaurátori tábor szervezése
Október-november:
• berecki, kézdisárfavi-kézdiszászfalvi könyvek tisztítása és preventív konzerválása
November-december:
• székelyudvarhelyi unitárius templom tervrajzainak restaurálása (20. század)
• székelyudvarhelyi református templom toronygombjában talált iratok és egyéb tárgyak restaurálása (18-19. század)

A sokoldalú és aprólékos restaurátori tevékenységbe az alábbi címek alatt található dokumentációk (.pdf formátum) révén  betekintést nyerhetünk:
 

Erdély első színes geológiai térképe (1856)
Erdély politikai térképe (1854)
Két misekönyv (Budapest, 1991)
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum tulajdonát képező receptes füzet (1906–1917, d.n.)
Bordosi díszalbum (1872-1897)
Ereklyehitelesítő iratok (Backamadaras, Mikháza)
Kánontábla nyomtatvány (Egrestő, XVIII. sz.)
Ügyviteli naplók - Székelyhodos  (1891-1893, 1896-1928) és Székelykál (1891-1895, 1896-1897)
A székelyudvarhelyi unitárius templom tervrajzainak restaurálása
A székelyudvarhelyi református templom toronygombjában talált iratok restaurálása