Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképzés

Főegyházmegyénk papságának továbbképzésére és annak koordinálására 2022. május 24-én létrehoztam (723/2022) a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképző Testületet (PTT), melynek elnökévé Ft. dr. András István mesterkanonokot, szemináriumi rektort neveztem ki, tagjaivá pedig Ft. Prof. Dr. habil. Diósi Dávid, Ft. Dr. Kiss Endre, Ft. Takó István és Ft. Csont Ede atyákat.

A 2023-as évi papi továbbképzés programjának megtervezésében a testület számít a lelkipásztorok építő együttműködésére. Tisztelettel és szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy tegyenek javaslatokat képzési témákra és előadókra, amelyekről és akiktől szívesen tanulnának.

A javaslatokat – a téma és előadó rövid bemutatásával, a javaslatot tevő elérhetőségeivel – 2022. szeptember 30-ig kell elküldeni a ptk@romkat.ro email-címre.

(részlet a 2022/IX. érseki körlevélből)