III. körlevél – 2016. február 28. - 24 óra az Úrért

D. a J. Kr.!
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 
A Szentatya felhívása: „24 órát az Úrért”
 
Ferenc pápa AZ IRGALAMASSÁG ARCA kezdetű bullájával az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumi évét hirdette meg. A Szentév 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődött és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.
 
A jubileumi bulla 17. pontjában ezt olvashatjuk: 
„A Jubileumi Év nagyböjtjét fokozottabban éljük meg, mint Isten irgalmassága ünneplésének és megtapasztalásának intenzív időszakát. (…) A Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját: élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz. (…) Minden gyóntatónak úgy kell fogadnia a hívőket, mint a tékozló fiú példabeszédében az atya, aki annak ellenére a fia elé siet, hogy az elherdálta vagyonát. (…) Ne sajnálják a fáradságot, hogy odamenjenek az otthon maradt és örülni nem tudó másik fiúhoz is, hogy elmagyarázzák neki: ítélete szigorú, igazságtalan és értelmetlen az Atya határtalan irgalmasságának fényében.”
 
Ennek szellemében, 2016. március 4-5-én főegyházmegyénkben is megszervezzük 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosságot.
 
Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a péntek esti szentmisétől a szombat esti miséig terjedő időt különféle ájtatosságokkal töltsék ki.
 
A program hangsúlyos része legyen a szentségimádás és a bűnbánat szentségének kiszolgáltatása – megfelelő bűnbánati előkészület után. Jó lenne vendég gyóntatóról is gondoskodni. A hívek különböző csoportjai végezhetnek keresztutat, litániákat, rózsafüzért, beleértve az Irgalmasság rózsafüzérét is.
 
Minden egyházközség a tőle telhető módon vegyen részt ebben az ájtatosságban, felajánlva Szentatyánk szándékára. Imádkozzunk főegyházmegyénkért, annak családjaiért, mindennapi gondjainkért, a bűnbánat ajándékáért és a jó halál kegyelméért.
 
Mindannyiuk tevékeny részvételét köszönve, az Úr irgalmában megélt nagyböjti készülődést kívánok –
 
Gyulafehérvár, 2016. február 28. – Nagyböjt III. vasárnapján.
 
György s.k.
érsek
 
(Szám: 355–2016.)