Imakilenced Isten szolgája Márton Áron püspök boldoggá avatásáért

Márton Áron püspök születésének 125. évfordulóján, 2021. augusztus 28-án, a korábbi megemlékezések, konferenciák hagyományához kapcsolódva, főegyházmegyei zarándoknapot tervezünk Csíkszentdomokoson, Áron püspök tiszteletének lelki síkon való előmozdítása, ébren tartása céljából, ezáltal is segítve boldoggá avatása folyamatát.

Előkészületként imakilencedre kerül sor idén decembertől kezdődően a csíkszentdomokosi templomban, minden hónap utolsó szombatján. A népmissziós célt szolgáló lelki előkészület az Imádkozzunk Áron püspökkel! c. imafüzetben található kilencedre alapul, minden hónapban meghívott papok tartanak elmélkedést Áron püspök gondolatai alapján, az egyes témákat elmélyítve és aktualizálva a mai kor kihívásaira. A szentmisék előtt egyórás imádságot – rózsafüzér és egyéb imák – vezetnek a csíkszentdomokosi rózsafüzér-társulatok, a mise végén kerül sor az elmélkedésre és imádkozásra.

Az imakilenced részletes programja az alábbiakban olvasható. A szentmiséket a tervek szerint az Erdélyi Mária Rádió közvetítésében és a templom.ro internetes oldalon is lehet követni.

Az imakilenced programterve

I. alkalom – 2020. december 26., 15 óra

Téma: Imádkozzunk együtt Jézus Krisztussal, aki az Eucharisztiában jelen való jó barát és táplálék a vele járók számára!

Elmélkedést tart: Ft. Obermájer Ervin viceposztulátor

Tervezett célcsoport: nincs (Karácsony ünnepe miatt)

 

II. alkalom – 2021. január 30., 18 óra

Téma: Imádkozzunk aggódó szeretettel nemzetünk jövőjéért, gyermekáldásért népünk körében!

Elmélkedést tart: Msgr. Csató Béla

Tervezett célcsoport: polgármesterek, politikusok, közéleti szereplők

 

III. alkalom – 2021. február 27., 18 óra

Téma: Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesülésüket szolgálja!

Elmélkedést tart: Exc. Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök

Tervezett célcsoport: pedagógusok, iskolaigazgatók, hitoktatók

 

IV. alkalom – 2021. március 27., 18 óra

Téma: Imádkozzunk az ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért!

Elmélkedést tart: Ft. Takó István

Tervezett célcsoport: ifjúsági lelkészségek munkatársai, önkéntesei, katolikus iskolák diákjai, kamilliánus gyermekek, cserkészek

 

V. alkalom – 2021. április 24., 18 óra

Téma: Imádkozzunk a házasulandókért, házastársakért, szülőkért!

Elmélkedést tart: Ft. Szénégető István-Barnabás

Tervezett célcsoport: házasok, családosok

 

VI. alkalom – 2021. május 29., 18 óra

Téma: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!

Elmélkedést tartja: P. Urbán Erik OFM

Tervezett célcsoport: szerzetesek

VII. alkalom – 2021. június 26., 18 óra

Téma: Imádkozzunk a mindennapi kenyérért, a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában dolgozókért!

Elmélkedést tart: Ft. Bara László

Tervezett célcsoport: vállalkozók, munkaadók

 

VIII. alkalom – 2021. július 31., 18 óra

Téma: Imádkozzunk a szenvedőkért, betegekért és a jó halál kegyelméért!

Elmélkedést tart: P. György Alfréd MI

Tervezett célcsoport: kórházpasztorációban dolgozók, orvosok

 

IX. alkalom – 2021. augusztus 28., délelőtt

Téma: Imádkozzunk az Istennel és egymással való közösségünkért az Egyházban, az Egyházzal és az Egyházért!

Elmélkedést tart: Exc. Ft. Dr. Kovács Gergely érsek

Tervezett célcsoport: nincs (záró ünnepség)

 

 

Kapcsolódó programok

Hét hétvégén

(az elsőn nem, mivel az karácsonyra esik, az utolsó pedig a záró ünnepség):

Lelkigyakorlatos találkozók a Segítő Nővéreknél

Korlátozott létszámmal szervezett lelkigyakorlatos találkozók az Árpádházi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban, az aktuális hónap témájának megfelelően, az abban érintett, megszólítható csoportoknak, közösségeknek.

Célcsoport: Áron püspök tisztelői, plébániai csoportok az egyházmegye minden tájáról, különféle hivatású (tanár, orvos, vállalkozó stb.) keresztény, keresztény szellemben tevékenykedő személyek.

Múzeumi program

Programajánlat zarándokcsoportoknak az imakilencedi szombati napokra:

  • Csoportos tárlatvezetés délelőtt

(attól függően, mikor ér véget a nővéreknél a program, pl. 13.00 és 14.00 órától).

  • Múzeumpedagógiai foglalkozások diákcsoportok számára

(14.00 órától a kiállítással, a püspök életével kapcsolatos feladatok megoldása, kézműves foglalkozások stb, 15.00 órától értékelés)

Célcsoport: Ahogyan a szentmisék is, a múzeumi programok mindenki számára nyitottak, mindenkit várnak, aki szeretne Áron püspök közbenjárását kérni, érte imádkozni, szülőfalujába, Csíkszentdomokosra elzarándokolni.

Programfelelősök:

Papok meghívása, fogadása / lelkigyakorlatos program: Darvas Piroska sa

Szentmisék előtti imádság megszervezése és különfélék: Bőjte Csongor

Múzeumi foglalkozások, program: Lázár Csilla, Bodó Andrea

Szeretettel kérem és buzdítom Főtisztelendő Paptestvéreimet és a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be mindannyian a lelki előkészületbe (a lehetőségek szerint személyesen,  betartva a járvány miatti előírásokat vagy közvetítés által). Szolgálja ez az imakilenced Áron püspök boldoggá avatásának ügyét, ugyanakkor a hitben való megújulásunkat és elmélyülésünket is, segítsen bennünket a hithez való ragaszkodás örökségét őrizni és továbbadni.