Imalánc papokért és szerzetesekért

Szent Pál apostol figyelmeztet:

„szüntelenül imádkozzatok!” (Tessz 5, 17).

Ebben az évben, amikor főegyházmegyénkben a HIVATÁS témáját járjuk körül, szeretnénk a pap- és szerzetes testvéreket imaháttérrel felvértezni. Tudjuk, hogy ez a gyakorlat már most létezik szórványosan egyházközségeinkben, de fontosnak tartjuk kiterjeszteni a főegyházmegye egészére.

Gyakorlatilag ez azt jelentené, hogy minden felszentelt papért és szerzetesért egy éven át valaki imádkozik. Ennek az alapmintáját a Teréz Misszió gyakorlatából merítettük. (http://www.papaimisszio.hu/ index.php?option=com_content&task=view&id=937&Itemid=1)

Az imahátteret a következő módon szervezzük meg:

  • felkérjük a plébános atyákat, hogy a közösségeikben hirdessék meg és írják össze azokat a személyeket, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az imaszolgálatba (alább található egy hirdetés-tervezet is).
  • Az imát vállaló személytől a következő adatokat kell bekérni:

1. név,

2. pontos postacím,

3. telefonszám,

4. e-mail cím.

  • A jelentkezők adatait kérjük elküldeni 2019. április 30-ig a Pasztorális Irodához (a gyf.pasztorális.iroda@gmail.com címre), ahol összesítik ezeket.
  • Ezt követően minden jelentkezőnek személyesen elküldik egyházmegyénk valamely papjának vagy szerzetesének a keresztnevét/ bérmanevét, akiért imádkozni fog az év folyamán.

Nem a személyes kötődés a fontos, hanem az imádságos elköteleződés. Az atyák és szerzetesek is csak annyit tudnak majd, hogy valaki értük imádkozik, de az imádkozó személy nevét nem közöljük. Fontos a diszkréció megőrzése, amiről a Pasztorális Iroda kezeskedik minden vonatkozásban.

Hirdetés:

A HIVATÁS ÉVÉBEN arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták.

Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak.

Tervünk az, hogy minden pap és szerzetes mögött álljon egy imádkozó személy.

Ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba.

Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt.

Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, e-mail cím és telefonszám megadásával.

 Köszönjük a szolgálatot!

(Részlet a 2019/III. érseki  körlevélből)