Isten éltesse Kovács Gergely érseket születésnapja alkalmából!

A gyulafehérvári főegyházmegye főesperes-plébánosai a főesperesi kerületek, a papság és a hívek nevében köszöntik Kovács Gergely érseket születésnapja alkalmából.
 
Ez alkalomból életére, munkásságára Isten áldását kívánjuk!