Jézus Krisztus keresztútjának egyedi ábrázolásai a székesegyházban

Majdnem minden katolikus templomban Jézus Krisztus szenvedéstörténetét – Pilátus ítéletétől kezdve a Golgota és Sírbatétel jelenetéig – tizennégy stációból álló ábrázolások jelenítik meg. A gyulafehérvári székesegyházban mindeddig csak egy ideiglenes, a nagyböjti időszakra elhelyezett sorozat volt látható. Az ősi, történelmi környezethez méltó, művészi kivitelezésű, a hívek és zarándokok imagyakorlatát segítő állandó keresztút elhelyezése hosszú évek óta megfogalmazott igény. Az egyedi keresztút tervezésére és kivitelezésére, a több felkért művész közül, 2019-ben Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművészt bízta meg az Érsekség.

A koncepció alapján először minden egyes keresztúti állomáshoz az 1:1 méretarányos rajz készült el. A rajz alapján előbb 74 x 45 cm méretben gipszbe formázza a művész a dombormű mintáját. A gipszminta alapul szolgál a bronzba öntésnél. A kiöntött formát a művész még csiszolja, patinázza, és a kész 74 x 45 cm nagyságú, áttetsző formájú domborművek a székesegyház oszlopain kapnak helyet. A koncepcióban a művész törekedett arra, hogy a domborművek a középkori székesegyház környezetéhez és jellegéhez igazodjanak, valamint arra is, hogy a kortárs megfogalmazás mellett a domborművek témája felismerhető legyen. Főként a keresztutat imádkozó hívek részére lényeges, hogy az egyes képek a megszokott tematikát kövessék. Ugyanakkor a művésznek sikerült a hagyományos ábrázolási sémát ötvöznie a kortárs művészi megfogalmazással.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően a művészi kivitelezésű keresztút készítése folytatódhatott 2020-ban is. A stációképek, bronzból tervezett domborművek művészi koncepciója, minden egyes stációkép rajza, valamint egy bronzdombormű teljes kivitelezése valósult meg a MKO-KP-1-2020/1-000686 azonosítószámú támogatási keretből.

Egyelőre csak az első dombormű kivitelezése valósulhatott meg a rendelkezésre álló anyagi támogatásnak köszönhetően.
A híveket és a székesegyházba zarándoklókat elmélkedésben, lelki elmélyülésben segítő egyedi tervezésű és kivitelezett keresztút nem lesz sokszorosítva.