A katolikus püspökök aggódnak a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum sorsa miatt

Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 Bucureşti

Tel/Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

 

 

Bukarest, 56/05.04.2017

 

Sajtónyilatkozat

A katolikus püspökök aggódnak a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum sorsa miatt

 

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia aggódva vett tudomást a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetéről, melynek működését akadályozza és veszélyezteti egy, a jogállamiság elvei szerint megalapozatlan és nem ellenőrzött feljelentés.

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumot a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség hozta létre azzal a céllal, hogy a törvényesen elismert és tiszteletben tartott keretek között működve biztosítsa a szellemi és emberi fejlődés lehetőségét azon diákoknak, akik szüleikkel együtt, saját elhatározásukból egy ilyen oktatási intézményt választanak.

Ismervén az elmúlt hónapok azon történéseit, melyek a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum körül zajlottak, a romániai katolikus püspökök úgy vélik, hogy azok a lépések, amelyeket az intézmény vezetősége, a tanári testület, a diákok és szüleik ellen tettek sértik annak a együttműködési megállapodásnak az előírásait, amelyet a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia és az Oktatási és Kutatási Minisztérium kötött a egyházak által létesített oktatási intézményekről. Ugyanakkor a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia elfogadhatatlannak tartja mindazon eljárásokat, amelyeknek céljuk azon családok megfélemlítése, akik ezt az oktatási formát választják, amelyet a Romániában jelenleg érvényben levő törvények szerint szervezték meg.

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia kéri az illetékes szerveket, az Oktatási és Kutatási Minisztériumot, a Maros Megyei Tanfelügyelőséget, a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt, hogy sürgős és hatékony intézkedéseket tegyenek a helyzet megoldásának érdekében, azért, hogy a fent említett oktatási intézmény zavartalanul tovább folytathassa oktató tevékenységét.

A romániai katolikus püspökök ugyanakkor arra kérnek minden érintettet, hogy kötelezze el magát a jogállamiság alapvető elveinek a tiszteletben tartása mellett, ideértve azokat is, amelyek a romániai vallási kisebbségek jogait érintik.  

 

 

Francisc Ungureanu
főtitkár


Kapcsolattartó személy a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részéről:

Szőcs Csaba
tel:  0747 891 963
e-mail: szocs.csaba@verbumkiado.ro