Kettős ünnep Szépvízen

Elsősorban szentelő püspökünkre, Márton Áronra emlékezünk, illetve mindazokra, akik jelen voltak életünkben lelkipásztori éveink során – hangzott el a szerdai szépvízi ünnepségen, amelyen felszentelésének negyvenharmadik évfordulóját ünnepelte a jelen levő papság. Az esemény méltóságát emelte, hogy három műalkotás megszentelése is ekkor történt.

A templomépítőnek is emléket állítottak

Szépvízen találkoztak azok, akiket 1971 áprilisában és szeptemberében szentelt pappá a gyulafehérvári székesegyházban, illetve a ditrói templomban Márton Áron püspök. A pasztorációt akkor elkezdő tizenhárom személyből mára nyolcan vannak életben, ők szerdán tartották évfolyam-találkozójukat a szépvízi egyházközség szervezésében. A vendégek között több egyházi méltóság is volt, hiszen a szóban forgó évfolyam tagja Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, illetve Vencser László, az Ausztriai Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója.

Ne torpanjunk meg a nehézségektől!

Az ünnepi szentmise prédikációjában Cserháti Ferenc segédpüspök az emmauszi tanítványok példáját ismertetve kifejtette, történetükben saját hitéletünket is felismerhetjük, hiszen a legtöbben szilárdan hiszünk Istenben, ám az élet nehézségeivel szembesülve sokszor elfordulunk tőle. „Ám az Istentől való menekülés újabb kereszteket eredményez életünkben. Menekülünk Istentől, embertársainktól, éppen azoktól, akiktől újra célt, értelmet nyert volna életünk" - fogalmazott az egyházi méltóság. Hangsúlyozta, ahogy az emmauszi tanítványok számára végül egyértelművé vált, hogy Jézus keresztútja vezet az igaz hithez, mi is észre kell vegyük, az Ő tanítása nekünk is szól. „A kereszt az élet velejárója, ettől az isteni üdvözítő sem menekülhetett (...) Jézus ma is él, köztünk van, és akkor is segít nekünk, amikor elfordulunk tőle” – nyomatékosított a segédpüspök.

Emlék a templomépítőnek

A szentmise végén az említett évfolyam tagjaként Gábor Zoltán szépvízi plébános köszöntötte társait és az ünneplő közösséget. Rövid beszédéből megtudhattuk, mivel ritkán adatik meg egy község életében, hogy püspök és hat idegen pap legyen egyszerre vendége, ezt az ünnepi alkalmat felhasználva erre az alkalomra időzítették három műalkotás felszentelését is. Mint kiderült, az egyházközség mellszobor állításával tiszteleg Szász István, az 1902-ben felszentelt plébániatemplom építészének emléke előtt. „Hálánkat, tisztelgésünket akarjuk kifejezni ennek a nagy embernek a tettei iránt, hiszen a madéfalvi Siculicidium emlékmű alapzatát is ő készítette el annak idején” – jelentette ki a plébános a templomkertben elhelyezett bronzalkotásról.

Emlékplakett és dombormű

A szépvízi plébános elmondta, egyúttal Balás Lajos szépvízi jegyző és helytörténész előtt is leróják kegyeletüket egy emlékplakett felszentelése révén. „Sokat tett Szépvízért, sokfelé talpalt a templom építése ügyében is. Falunkról készült monográfiáját sokan olvassák ma is” – említette a plébános a templom külső keleti falán elhelyezett alkotásról. Szintén ez alkalomból szentelték fel a templomban elhelyezett, Krisztus keresztről való levételét ábrázoló domborművet. Mindhárom alkotást Sebestyén Róbert szépvízi szobrászművész készítette. Az ünnepséget az alkotások felszentelése, illetve a templomkertben lezajlott rövid kulturális műsor zárta.

 

Rédai Botond, Székelyhon.ro,  2014.04.23.