Imafüzet és DVD Márton Áron püspökkel

Két kiadvány jelenik meg a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában február 12-re, Márton Áron püspökké szentelésének 77. évfordulóján.

Több hónapi előkészület, imádság és munka után egy papokból, szerzetesekből és világiakból álló közösség Kovács Gergely posztulátor koordinálásával megírt és összeállított egy imafüzetet Imádkozzunk Áron püspökkel! címmel.
Az imafüzet Áron püspök három imádságának közlése után Isten Szolgájának közbenjárását kérő litániát, kilencedet és különböző helyzetekre írt fohászokat tartalmaz, amelyek közösségi, utóbbiak főleg egyéni imádkozásra alkalmasak. Szerepel a kiadványban egy keresztút is, amely Márton Áron szövegeiből lett összeállítva.
Reméljük, hogy a Jakubinyi György érsek által is jóváhagyott és ajánlott munka konkrét segítséget ad papoknak és híveknek egyaránt Áron püspök tiszteletének elmélyítésében, ugyanakkor előrelépést is hozhat a szentté avatás ügyében.

Ugyancsak február 12-ére jelenik meg Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató több mint 20 évi munkájának gyümölcseként A Hegy című, eredeti hanganyagokat, személyes vallomásokat és mintegy 3400 képet tartalmazó, 3 DVD-lemezt kitevő összeállítása Márton Áron életútjáról, amely a ma is élő tanúk mellett olyan visszaemlékezőket is megszólít, akik már nincsenek köztünk (Áron püspök húga, Jakab Antal püspök, Bálint Lajos érsek, Léstyán Ferenc, Erőss Lajos, Borbély Gábor, Gál Alajos és mások). A DVD első bemutatója szintén Kolozsváron lesz, február 12-én.

Az első kettős bemutató február 12-én lesz 16 óra 30 perctől, Kolozsváron, a Szent Mihály Nőszövetség dísztermében (Szentegyház u. 2., I. emelet). Ezt követően további bemutatókra is sor kerül, így február 14-én, a délután 3 órai szentmisét követően a csíkszentdomokosi plébániatemplomban, illetve február 20-án Székelyudvarhelyen.

Mindkét kiadvány megrendelhető a Verbum Keresztény Kulturális Egyesületnél; megvásárlásukkal támogatják a szentté avatási ügy költségeit:
Imádkozzunk Áron püspökkel! - imafüzet: 5 lej/példány
A Hegy - 3 DVD-lemez egy borítóban: 30 lej/3 DVD.

Megrendeléseket szívesen fogadnak a terjesztes@verbumkiado.ro címen.

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események