II. Körlevél (2017. február 7.)

2017. / II. KÖRLEVÉL

D. a J. Kr.!

Valamennyi Ft. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

 


Szám: 206–2017. 

Szíriai áldozatok megsegítésére országos gyűjtés

(Szeretettel kérem Főtisztelendő Testvéreimet,

hogy az alábbi körlevelet folyó év február 12-én, minden szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.)

Szíria és a szomszédos régiók a világ legsúlyosabb humanitárius válságának helyszínei, ahol folyamatosan megsértik az emberi jogokat. A már hat éve tartó szíriai háború példátlan szenvedéseket okozott és okoz a lakosságnak. A konfliktus egyre vérengzőbbé vált, és becslések szerint – mivel nem léteznek pontos statisztikai adatok – 250.000 és 400.000 között lehet azon személyeknek a száma, akik ebben a háborúban életüket vesztették. Több mint 11 millió embert űztek el otthonaikból, közülük – csak Szíriából – kb. 4 millió ember menekült el. Legtöbben a szomszédos országokban (Libanon, Jordánia, Törökország területén), embertelen körülmények között élnek.

Szentatyánk, Ferenc Pápa sürgető szavait követve, ezen konfliktus áldozatainak megsegítése a Caritas hálózat prioritásává vált nemzetközi szinten:

  • A Szíriai Caritas (fontos szervezet Szíriában, ahol a lakosságnak mintegy 10%-a különböző felekezetű keresztény) segítséget nyújt, a nehéz körülmények között is, a leginkább veszélyeztetett lakosságnak, különösen a belső menekülteknek.
  • A Törökországi, Libanoni és Jordániai Caritas szervezetek támogatják az országaik területére érkezett több tízezer szíriai menekültet.
  • A Caritas szervezetek világszerte pénzbeli, logisztikai és technikai támogatást nyújtanak Szíriának és a vele szomszédos országoknak. 

Ebben a nehéz helyzetben a Romániai Caritas Konföderáció, a Nemzeti Caritas Katasztrófavédelmi Programon keresztül, a Nemzetközi Caritas hálózat partnereivel együtt, segítséget szeretne nyújtani a szíriai szenvedő lakosságnak, valamint a szomszédos országokban (Törökország, Libanon, Jordánia) élő menekülteknek.

A Romániai Püspökkari Konferencia beleegyezésével a Romániai Caritas Konföderáció gyűjtést szervez az ország összes katolikus templomában, 2017. február 19-én, a szíriai háború áldozatainak megsegítése céljából.

Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a Romániai Caritas Konföderáció kezdeményezését.

Folyó év február 19-re tervezett gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46RNCB0003001569490006 számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: CF. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdaságából.

†György s.k.

érsek


Szám: 212–2017.

TAMÁS József segédpüspök úr köszöntése

20 éve püspök Tamás József általános helynök úr

Tíz évvel ezelőtt így köszöntöttem Tamás püspök urat, és ez a köszöntés most – a huszadik évfordulón – is időszerű:

Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. Azt kértem, hogy a segédpüspök Székelyföldön székeljen, mert a főegyházmegye híveinek kétharmada ott él. Ő pedig Csíkszeredát választotta, hogy Csíksomlyó mellett lehessen.

A jeles évfordulón nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Tamás József püspök urat. Sok Paptestvérünk visszaemlékezik arra, hogy hosszú éveken át (1979-1997 között) lelki atyjuk volt a gyulafehérvári nagyszemináriumban.

Mivel püspökké szentelésének huszadik évfordulóját üljük, ezért csak az eltelt húsz évre tekintsünk vissza hálaadással. A püspökségen eltöltött húsz esztendő ténykedései: általános helynök, főegyházmegye kormányzásában részvétel, főegyházmegyei bizottságban titkár vagy tanácstag, bérmautak, valamint plébániái vizitációk főegyházmegye-szerte, az egyházi ünnepségek vezetése – főleg Székelyföldön, papi és szerzetesi lelkigyakorlatok irányítása és búcsúszónok itthon és külföldön, a csensztohovai magyar Zarándokvonat immár hagyományos lelki vezetője, a sok lelki beszélgetés Paptestvérekkel, Hívekkel, és még folytathatnám. Köszönjük, Püspök úr, a húsz év munkáját, és kérjük a jó Istent, hogy a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt még sokáig vezethesse hívő népünket az üdvösség útján „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára” (Szentmise).

Tamás püspök úr – szerénységében – minden ünneplést el szeretne kerülni, de megtisztelő kötelességemnek tartom, hogy kérjem a Paptestvéreket és kedves Híveimet, hogy, emlékezzenek meg róla a szentmisében, püspökké szentelésének huszadik évfordulóján – nem március 1-jén, lévén Hamvazószerda, hanem előző nap, február 28-án. (Az évfordulót megelőző vasárnapi szentmise hirdetéseiben, vagyis február 26-án, olvassák fel jelen körlevelemet).

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papsága és Hívei nevében, őszinte hálával és imádságos szeretettel köszönti:

Gyulafehérvár, 2017. március 1. Hamvazószerda.

                                                                                                            Jakubinyi György

                                                                                                                        érsek


Szám: 173 –2017.

Lelkigyakorlatok a marosszentgyörgyi Kármelben

A marosszentgyörgyi Kis Szent Terézről nevezett kármelben, az alábbi program alapján fogadnak lelkigyakorlatozókat:

1.     „Kis Szent Terézzel az imaélet útján”

Moderátor: Katalin Ildikó nővér.

Világi híveknek: péntek 14.00 órától – vasárnap délutánig.

Időpont: május 5-7 vagy május 19-21 vagy június 21-23.

2.     TESTÉNEK, AZ EGYHÁZNAK JAVÁRA”

Moderátor: Johanna nővér.

Papoknak: hétfő délutántól – szombat reggelig. (Főegyházmegye által is elfogadott papi lelkigyakorlat).

Szerzetesnőknek: július 3-8 vagy július 31-augusztus 5.

Időpont: július 10-15 vagy augusztus 7-12.

Jelentkezni lehet a kis.szent.terez.karmel@gmail.com e-mail címen, vagy a 0749-065.399-es számon, vagy a 547530 – Sângeorgiu de Mureş, Str. Tofalău, 170. Jud. Mureş címen.

Bővült a kolostor vendégrésze:

·  hat hétágyas és egy egyágyas szobával rendelkeznek, legtöbb 13 személyt tudnak egyszerre fogadni.

Részvételi díj:

·      nincs,

·      a nővérek adományokat fogadnak el.


  Szám: 215–2017.

Kolozsvár – Manrézai lelkigyakorlat

Főtisztelendő P. Szőcs László S.J. utólag közölte, hogy a Manrézában tartandó lelkigyakorlatának programja 2017. november 6-án este vacsorával kezdődik és november 10-én reggelivel zárul. Egyéb részletet ezzel kapcsolatban nem közölt.


Szám: 166–2017.

Ditrói bérmálás

A ditrói plébános utólagos bejelentéséből tudomásul vettük, hogy bérmálkozókat készít fel a szentség felvételére és az idén szeretnének bérmálkozni az ifjak.

A korábban kiküldött beosztás annyiban módosul, hogy a ditrói bérmálást 2017. június 18, vasárnapra irányoztuk elő.

Gyulafehérvár, 2017. február 7.

†György s.k.

         érsek